Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy je komplexný profesijne orientovaný vzdelávací program, ktorý umožňuje získanie vedomostí z oblasti informačných technológií v 165 krajinách sveta.

CISCO akadémie získali od roku 1999 na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti IT a sietí svoje nezastupiteľné miesto.

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Cisco Networking Academy program je platformou pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu odborníka v oblasti návrhu, budovania a správy počítačových sietí.

Lokálna Cisco akadémia SPŠE Hálova bola založená v roku 2001 a pripravila už stovky úspešných absolventov.

Rozdiely, keď študent SPŠE Hálova získava vedomosti

a) v rámci predmetu sieťové technológie alebo

b) v rámci programu Cisco Networking Academy:

 

 Výučba v predmete sieťové technológieProgram Cisco Networking Academy
Teoretická príprava Výučba v predmete sieťové technológie Program Cisco Networking Academy
Praktická príprava Packet Tracer Packet Tracer cvičenia na reálnych zariadeniach
Výstup známka na vysvedčení známka na vysvedčení certifikát za úspešne absolvovaný semester
Obsah vzdelávania Rámcový obsah vzdelávania je rovnaký. Lektor Cisco Networking Academy však používa metódy a prostriedky vzdelávania, ktoré absolventovi garantujú rozsiahlejšie praktické zručnosti.