VYUČOVACIE PREDMETY

Odbor 2675 M elektrotechnika

Elektrotechniku budeš študovať v 1. a 2. ročníku (5 a 3 hodiny týždenne), elektroniku v 2. a 3. ročníku (3 a 2 hodiny týždenne), automatizáciu v 3. ročníku (2 hodiny týždenne), elektrotechnické meranie v 3. a 4. ročníku (3 a 3 hodiny týždenne) a elektrotechnickú spôsobilosť v 4. ročníku (1 hodina týždenne). V predmete prax, ktorý budeš mať v 1., 2. a 3. ročníku (3 hodiny týždenne) budeš vyrábať elektronické obvody z aktívnych a pasívnych prvkov, realizovať inteligentné elektroinštalácie, zostavovať počítač a zapájať a montovať satelitný TV systém.

Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Elektrotechniku budeš študovať v 1. a 2. ročníku (2 a 2 hodiny týždenne), elektroniku v 2. a 3. ročníku (2 a 2 hodiny týždenne), elektrotechnické meranie v 3. ročníku (3 hodiny týždenne) a elektrotechnickú spôsobilosť v 3. ročníku (1 hodina týždenne).  

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

V odborných elektrotechnických predmetoch sa naučíš základné zákony elektrotechniky, princíp fungovania pasívnych a aktívnych súčiastok v jednosmerných a striedavých elektrických obvodoch, získaš základy z analógovej a číslicovej techniky. Naučíš sa zapojiť jednoduché elektrické obvody, odmerať a vypočítať rôzne elektrické veličinyvyhotoviť protokol z merania.

Praktické zručnosti získaš v merných laboratóriách vybavených potrebnou technikou a v učebniach praxe.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Elektrotechnické predmety majú  aj svoje „krúžky“ mimo vyučovania, kde  môžeš  pracovať pod odborným dohľadom učiteľov a pripravovať sa na rôzne súťaže -  SOČ (stredoškolská odborná činnosť), ZENIT v elektronike alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Ak budeš mať dobré známky z odborných elektrotechnických predmetov, môžeš sa v 2. a 3. ročníku uchádzať o 2-týždňovú medzinárodnú stáž v rámci programu ERASMUS+.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatikyStrojnícka fakultaStavebná fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: elektrikár, technik, údržbár, montážny pracovník, technik prípravy výroby, technológ a mnohých iných.