Odborné elektrotechnické predmety sú pilierom školského vzdelávacieho programu „PODNIKANIE V ELEKTROTECHNICKOM A IT PRIEMYSLE“.

Študenti SPŠE Hálova absolvujú teoretické vzdelávanie aj praktickú prípravu v predmetoch:

 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • strojníctvo,
 • elektrotechnické meranie,
 • prax,
 • telekomunikácie,
 • automatizácia,
 • elektrotechnická spôsobilosť.

Študenti sa každoročne zúčastňujú súťaží: ZENIT v elektronike, Stredoškolská odborná činnosť, súťaž v technickom kreslení.

Absolventi SPŠE Hálova

 • vykonávajú povolania v oblasti projektovania, prípravy a kontroly výroby, montáže a prevádzky elektrických a elektronických zariadení a v oblasti poskytovania služieb v elektrotechnike,
 • plnohodnotne sa uplatňujú v podnikateľskom prostredí v oblasti elektrotechniky,
 • pokračujú v odbornej príprave bakalárskym a inžinierskym štúdiom najmä technického a informatického zamerania.