Poštová adresa

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
Sekretariát:  skola@spsehalova.sk
Zamestnanci:  meno.priezvisko@spsehalova.sk
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát

Gabriela Hronská:  02/63 82 34 02

Riaditeľka

Ing. Iveta Šafránková:  0918 711 250

Zástupkyne riaditeľky

Mgr. Alena Brychtová:  0905 332 068
Ing. Andrea Kuncová:   0915 525 428 

Ekonomické oddelenie

Ing. Simona Drojáková:  0903 756 380
Mária Malinová:  0917 357 679