„O 15 rokov budeme programovanie vyučovať rovnako, ako teraz čítanie a písanie. A keď sa vtedy obzrieme späť, budeme sa čudovať, prečo sme tak neurobili skôr.“

Mark Elliot Zuckerberg, zakladateľ Facebooku

 

Programovanie je dnes skutočne fenomén, ktorý je skloňovaný vo všetkých pádoch. Programátori po celom svete vyvíjajú množstvo programov a prispievajú tak k rozvoju informačných technológií, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. 

Smarfóny, tablety, klasické počítače a množstvo ďalších technických zariadení obsahujú desiatky a stovky programov, ktoré musel niekto napísať. Neustále napredovanie v oblasti IT je však , okrem iného, podmienené aj dostatkom programátorov.

SPŠE Hálova reaguje na tento trend a v oblasti programovania poskytuje kvalitné vzdelanie, čím pripravuje svojich žiakov na povolanie, ktoré je dnes mimoriadne žiadané a veľmi dobre ohodnotené. V rámci predmetov aplikovaná informatikavýpočtová technika sa žiaci učia programovať v nasledovných programovacích jazykoch: 

C a C++ sú dlhodobo veľmi populárne programovacie jazyky. Programovanie v týchto jazykoch je náplňou vyučovania v druhom ročníku, pričom sa využíva voľne šíriteľný program CodeBlocks. Žiaci sa učia programovať od úplných základov a postupne sa zoznamujú s jednoduchými aj zloženými údajovými typmi a riadiacimi príkazmi v konzolovom režime.

Jazyk C# je tiež mimoriadne populárny programovací jazyk od spoločnosti Microsoft. Vyučuje sa v treťom ročníku v najmodernejšom profesionálnom vývojovom prostredí MS Visual Studio. Žiaci vytvárajú moderné „oknové“ aplikácie a využívajú pritom objektové vlastnosti jazyka C#.

Java je multiplatformový, moderný, objektovo orientovaný, vysokovýkonný dynamický jazyk. Ma celosvetovo viac než 9 miliónov vývojárov. Podľa TIOBE Programming Community Index je Java vôbec najobľúbenejším programovacím jazykom na svete. 

Na našej škole sa programovanie v Jave vyučuje vo štvrtom ročníku. Využíva sa pritom voľne šíriteľné profesionálne vývojové prostredie NetBeans. Žiaci vytvárajú nielen konzolové ale najmä tzv. desktopové („oknové“) aplikácie. Zoznamujú sa tiež s objektovo orientovaným programovaním, čo je momentálne najrozšírenejšia metodika vývoja softvéru.

Okrem vyučovania klasických programovacích jazykov kladie naša škola dôraz aj na tvorbu www stránok. Táto oblasť je dnes tiež v popredí záujmu a preto škola učí žiakov pracovať s najmodernejšími technológiami pri tvorbe www stránok, pričom sú využívané najnovšie verzie jazykov HTML, CSSJavaScript.