Erasmus+ 2016/2017 - KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - projekt "Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy"
 
Erasmus+ 2015/2016 - KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - projekt "Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa - elektrotechnika v praxi"
 
Erasmus+ 2014/2015 - KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - projekt "Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce"