Na tomto odkaze organizácia zverejňuje doklady od 01. 04. 2017

Ćíslo Partner IČO Predmet Cenav € Dátum zverejnenia
  SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, o. z. 30804451 Zmluva na dodanie tovaru a služieb 10 000 € 15. 03. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 92/2015 Mgr. art. Mária Matrková 46488235 Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   07. 03. 2017
98/2017 Q-as, spol. s r. o. 46107177 Zmluva o nájme nebytového priestoru 58,61 € 01. 03. 2017
  Moitin, s. r. o. 47349069 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 15 €/h 27. 02. 2017
OÚ-BA-OS3-2017/022252 MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola športovej súťaže žiakov SŠ v obvode Bratislava 5 230 € 18. 02. 2017
  Štátna pokladnica 36065340 Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB, a. s.   07. 02. 2017
  ÚAMT FEI STU Bratislava   Memorandum o spolupráci   06. 02. 2017
QUO-31469-L2N2/1 MEDIATEL spol. s. r. o. 35859415 Zmluva o uverejnení inzercie   26. 01. 2017
  AIESEC Bratislava 31744435 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" 150 € 17. 01. 2017
OU-BA-OS1-2017/019388 MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku 360 € 16. 01. 2017
  Mgr. Ivan Cafík 50645889 Zmluva o spolupráci 100 € 29. 12. 2016
D/01/2017 Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 50467174 Zmluva o nájme nebytového priestoru 76,13 € 29. 12. 2016
  ZSE Energia, a. s. 36677281 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 39,90 €/MWh 29. 12. 2016
D/01/2016 Q-AS, spol. s r. o. 46107177 Zmluva o nájme nebytového priestoru 50,17 € 28. 12. 2016
Dodatok č. 1 VDM SLOVAKIA, s. r. o. 47 032 197 Dodatok k zmluve o dielo 69 999,85 € 09. 12. 2016
97/2016 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 Zmluva o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a žiakov   01. 12. 2016
96/2016 OXA Delivery Service s. r. o. 50 293 231 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1 120,29 € 25. 11. 2016
10/2016 GGFS, s. r. o. 47079690 Čiastková dohoda k Rámcovej dohode 32 640 € 17. 11. 2016
Dodatok č. 1 Ing. Matej Kopyčár   Dodatok č. 1 k zmluve č. 90/2015 o nájme bytu   31. 10. 2016
D/18/2016 Mgr. Ivan Cafík   Zmluva o nájme nebytového priestoru 80,34 € 06. 10. 2016
D/16/2016 Inštitút svätého Františka Saleského, o. z. 50 467 174 Zmluva o nájme nebytového priestoru 76,13 € 29. 09. 2016
D/18/2016 Q - AS, spol. s. r. o. 46 107 177 Zmluva o nájme nebytového priestoru 50,17 € 28. 09. 2016
  VDM Slovakia, s. r. o. 47 032 197 Zmluva o dielo 64 300,52 € 26. 09. 2016
13/2016 Ing. Marek Malina, PhD.   Dohoda o ubytovaní 121,39 € 05. 09. 2016
12/2016 Ing. Jozef Krajči   Dohoda o ubytovaní 121,39 € 02. 09. 2016
14/2016 Mgr. Alena Trubenová   Dohoda o ubytovaní 120,81 € 02. 09. 2016
D/11/2016 Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, o. z. 42134706 Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 26 € 01. 09. 2016
D/15/2016 Mgr. Janka Kráľová   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii športových aktivít 10 € 01. 09. 2016
D/1712016 Mgr. Ivan Cafík   Zmluva o nájme nebytového priestoru 80,34 € 31. 08. 2016
D/10/2016 Športové centrum polície 735353 Zmluva o nájme nebytového priestoru 3 200 € 30. 08. 2016
  Centre for Modern Education (SK) s r. o. 39 952 351 Darovacia zmluva   25. 08. 2016
D/08/2016 Miroslav Chudý   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 264 € 22. 08. 2016
QUO-24305-R2Z2/0 MEDIATEL spol. s r. o. 35859415 Zmluva o uverejnení inzercie - dodatok 120 € 16. 08. 2016
  MŠEMVS Bratislava   Memorandum o porozumení   06. 07. 2016
00179/16/010 RICOH Slovakia s. r. o. 31331785 Zmluva o prenájme so servisnými službami   01. 07. 2016
00180/16/010 RICOH Slovakia s. r. o. 31331785 Zmluva o prenájme so servisnými službami   01. 07. 2016
D/09/2016 Miroslav Jahn 37416201 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1 120,29 € 30. 06. 2016
Dl0712016 Mgr. Ivan Cafík   Zmluva o nájme nebytového priestoru 80,34 € 30. 06. 2016
2016-1-SK01-KA102-022205 Národná agentúra programu ERASMUS+ 30778867 Zmluva o poskytnutí grantu 54 394 € 28. 06. 2016
1/2016 Ivan Múčka - IM Servis 43 007 635 Rámcová dohoda   27. 06. 2016
Dodatok č. 1/2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35 702 257 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o dodávke a odbere tepla   09. 06. 2016
362/01/2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35 702 257 Zmluva o dodávke a odbere tepla   09. 06. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 86/2014 FoxFin, s. r. o. 36 784 249 Dodatok k zmluve č. 86/2014 o nájme nebytového priestoru 293,05 € 11. 05. 2016
95/2016 Zdenek Schulz   Zmluva o nájme nebytového priestoru 113,46 € 11. 05. 2016
D/05/2016 Mgr. Ivan Cafík   Zmluva o nájme nebytového priestoru 80,34 € 08. 04. 2016
D/05/2016 Miroslav Jahn 37416201 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1 120,29 € 05. 04. 2016
D/04/2016 Mgr. Janka Kráľová   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii športových aktivít 10 € 31. 03. 2016
D/03/2016 Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, o. z. 42134706 Zmluva o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 26 € 22. 01. 2016
93/2016 Prvý Bratislavský volejbalový klub, o. z. 42446236 Zmluva o nájme nebytového priestoru 564,20 € 22. 01. 2016
94/2016 NanoMazivá, stavby, reality s. r. o. 47 700 688 Zmluva o nájme nebytového priestoru 123,46 € 22. 01. 2016
Dodatok č. 2/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s 35702257 Dodatok č. 2/2015 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie   15. 01. 2016
QUO-13993-H7L1/0 MEDIATEL spol. s r. o. 35859415 Zmluva o uverejnení inzercie 120 € 15. 01. 2016
1516/28 Škola zážitkov Harvart 42387451 Zmluva o uskutočnení komentovanej projekcie 625 € 14. 01. 2016
D/02/2016 Zdenek Schulz   Zmluva o nájme nebytového priestoru 123,46 € 05. 01. 2016
92/2015 Mgr. art. Mária Matrková 46488235 Zmluva o nájme nebytového priestoru 237,23 € 21. 12. 2015
OU-BA-OS1-2015/105896 MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku 360 € 21. 12. 2015
D/01/2016 Mgr. Ivan Cafík   Zmluva o nájme nebytového priestoru 80,34 € 07. 12. 2015
  Banana republic, s. r. o. 48302694 Zmluva o vytvorení diela 500 € 02. 12. 2015
  Ing. Martin Malina   Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva   13. 11. 2015
90/2015 Ing. Matej Kopyčár   Zmluva o nájme bytu 520,90 € 30. 10. 2015
137/2015 RICOH Slovakia s. r. o. 31331785 Servisná zmluva   20. 10. 2015
D/16/2015 Fenyx, s. r. o. 34145079 Zmluva o nájme nebytového priestoru 350 € 10. 10. 2015
17327561/1 O2 Slovakia, s. r. o. 35 848 863 Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb 90 € 28. 09. 2015
D/15/2015 Športové centrum polície 735353 Zmluva o nájme nebytového priestoru 2 400 € 23. 09. 2015
91/2015 ASTRAS, s. r. o. 44 623 712 Zmluva o nájme nebytového priestoru 202,34 € 23. 09. 2015
62/2012 Ing. Gabriela Žlebeková - Zdravíčko 36909571 Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru 1 327,71 € 17. 09. 2015
D/11/2015 NanoMazivá, stavby, reality s. r. o. 47 700 688 Dohoda o uskladnení drobného nábytku 60 € 14. 09. 2015
D/12/2015 NanoMazivá, stavby, reality s. r. o. 47 700 688 Zmluva o nájme nebytového priestoru 123,46 € 07. 09. 2015
D/9/2015 Prvý Bratislavský volejbalový klub, o. z. 42446236 Zmluva o nájme nebytového priestoru 481,60 € 28. 08. 2015
  Miroslav Chudý   Dohoda o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 24 € 19. 08. 2015
  IVAKS, s. r. o. 31 404 049 Zmluva o spolupráci   22. 07. 2015
  HAUSNATURA, s. r. o. 47 456 698 Zmluva o spolupráci 30,42 € 21. 07. 2015
D/7/2015 Mgr. art. Mária Matrková 46488235 Zmluva o nájme nebytového priestoru 237,23 € 19. 07. 2015
  J&P Technology GROUP, s. r. o. 47121661 Zmluva o dielo 6 950 € 15. 07. 2015
D/8/2015 Ing. Matej Kopyčár   Zmluva o nájme bytu 520,90 € 30. 06. 2015
2015-1-SK01-KA102-008687 Národná agentúra programu ERASMUS+ 30778867 Zmluva o poskytnutí grantu 22 050 € 30. 06. 2015
2015/6/6 AVA - stav, s. r. o. 43989268 Zmluva o dielo 779998,80 € 24. 06. 2015
QUO-04924-C1X6/ 1 MEDIATEL, s. r. o. 5859415 Zmluva o uverejnení inzercie 162,02 € 18. 06. 2015
D/6/2015 ASTRAS, s. r. o. 44623712 Zmluva o nájme nebytového priestoru 202,34 € 18. 06. 2015
  ZSE Energia, a. s. 36677281 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny 48 € 15. 06. 2015
D/5/2015 SINERSA, s.r.o. 47687533 Zmluva o nájme nebytového priestoru 123,46 € 28. 05. 2015
4723386 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 58,50 € 21. 05. 2015
  Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 Dohoda o splátkach 57 € 21. 05. 2015
89/2015 Wellness&Beauty s.r.o. 46640720 Zmluva o nájme nebytového priestoru 262,13 € 11. 05. 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 67/2013 Bc. Monika Ceperková   Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu   07. 05. 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci TransData s.r.o. 35741236 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci   27. 04. 2015
D/4/2015 Wellness&Beauty s.r.o. 46640720 Zmluva o nájme nebytového priestoru 262,13 € 16. 04. 2015
87/2015 MPC 00164348 Zmluva o nájme nebytového priestoru 10,53 € 27. 03. 2015
85/2014 FREEDU s.r.o. 35967366 Zmluva o nájme nebytového priestoru 568,60 € 27. 03. 2015
86/2014 FoxFin, s.r.o. 36 784 249 Zmluva o nájme nebytového priestoru 265,73 € 26. 03. 2015
1/2015 Karok Zemplényi - komplexná údržba budov 30 144 566 Rámcová dohoda 10 000 € 03. 03. 2015
2/2015 Ján Bureš - FULL SERVIS 36910813 Rámcová dohoda 4 000 € 03. 03. 2015
D/1/2015 Wellness & Beauty s.r.o. 46640720 Zmluva o nájme nebytového priestoru 262,13 € 27. 02. 2015
OÚ-BA-OS3-2015/024123 MV SR, Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na športovú súťaž volejbal chlapci 150 € 24. 02. 2015
078/14_SS Nadácia Volkswagen 42137527 Zmluva o poskytnutí grantu 2 800 € 10. 02. 2015
66/13_SS Nadácia Volkswagen 42137527 Zmluva o poskytnutí grantu 1 183 € 10. 02. 2015
60/13_SS Nadácia Volkswagen 42137527 Zmluva o poskytnutí grantu 2 500 € 10. 02. 2015
  Renviro s.r.o. 46295248 Zmluva o spolupráci 100 € 06. 02. 2015
Dodatok č . 3 k zmluve č . 53/2011 MPC 00164348 Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru   29. 01. 2015
93/2015 NÚCEM 42 134 943 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu   26. 01. 2015
OU-BA-OS1-2015/014019 MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku 333 € 22. 01. 2015
2014-1-SK01-KA102-000149 Národná agentúra programu Erasmus+ 30778867 Zmluva o poskytnutí grantu 7 760 € 15. 01. 2015
Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 23/2006/BOZPPO Milan Bojnanský   Dodatok k zmluve o vykonávaní pravidelných činností v oblasti PO a BOZP   12. 01. 2015
D/3/2015 Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, o. z. 42134706 Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 26 € 27. 12. 2014
1/2015 lng. Štefan Lučivjanský   Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii prípravy kultúrnych aktivít 80 € 01. 12. 2014
VP/14/41411/001 SOZA 178454 Hromadná licenčná zmluva   24. 11. 2014
84/2014 Igor Goruša 11707402 Zmluva o poskytovaní stravovania   03. 11. 2014
D/9/2014 Fenyx s.r.o. 34145079 Zmluva o nájme nebytového priestoru 350 € 10. 10. 2014
D/8/2014 Miroslav Chudý   Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 24 € 30. 09. 2014
D/8/2014 FoxFin, s.r.o. 36 784 249 Zmluva o nájme nebytového priestoru 195,18 € 30. 09. 2014
82/2014 Bratislavský volejbalový klub 308 05 082 Zmluva o nájme nebytového priestoru 515,64 € 30. 09. 2014
D/7/2014 Rusyn Media, občianske združenie 42353050 Zmluva o nájme nebytového priestoru 414,19 € 10. 09. 2014
  Erik Majcher   Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii prípravy kultúrnych aktivít 80 € 31. 08. 2014
1/2014 ANKONA s.r.o. 47 505 923 Rámcová zmluva 10 € 28. 08. 2014
D/9/2014 Združenie občanov Endorfín 31812783 Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii športových aktivít 10 € 26. 08. 2014
Dodatok č. 1 CKM SYTS 31 768 164 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci   26. 08. 2014
Dodatok č. 1 TransData s.r.o. 35741236 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci   26. 08. 2014
  TransData s.r.o. 35741236 Zmluva o spolupráci   26. 08. 2014
  TK OPEN, občianske združenie, Daneta, s.r.o. 421 84 916 Zmluva o vzájomnej spolupráci   29. 07. 2014
D/5/2014 SŠŠR MV SR, Ing. Marán Kukunberg 735353 Zmluva o nájme nebytového priestoru 4 040 € 29. 07. 2014
D/6/2014 Rusyn Media, občianske združenie 42353050 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1 350 € 27. 06. 2014
D/6/2014 Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, o. z. 42134706 Zmluva o zabezpečení organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít 26 € 27. 06. 2014
  Karol Zemplényi 30 144 566 Zmluva o dielo 2 139 € 27. 06. 2014
81/2014 PS Agentúra, s.r.o. 47 383 429 Zmluva o nájme nebytového priestoru 222,81 € 30. 05. 2014
80/2014 FLORENC, s.r.o. 47 481 609 Zmluva o nájme nebytového priestoru 601,50 € 28. 04. 2014
79/2014 MAE production s.r.o. 43836801 Zmluva o nájme nebytového priestoru 509,51 € 28. 04. 2014
D/20/2014 Martin Cichý   Zmluva o uskladnení modelárskych dielov a potrieb 90 € 27. 03. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 47/2010 Ústav informácií a prognóz školstva 00151882 Dodatok k zmluve   14. 03. 2014
D/3/2014 Ing. Gabriela Žlebeková - Zdravíčko 36........ Zmluva o nájme nebytového priestoru 120,90 € 12. 03. 2014
D/2/2014 FLORENC, s.r.o. 47 481609 Zmluva o nájme nebytového priestoru 200,50 € 24. 02. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1850/2013 NÚCEM 42134943 Dodatok k zmluve   18. 02. 2014
D/1/2014 MAE production s.r.o. 43836801 Zmluva o nájme nebytového priestoru 168,89 € 14. 02. 2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012_PKR_BA_BA_048 MPC 164348 Dodatok k zmluve   11. 02. 2014
OU-BA-OS 1 -2014/00388 MV SR 001 5 1 866 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola Olympiády v ANJ 333 € 17. 01. 2014
1850/2013 NÚCEM 42 134 943 Zmluva o nájme nebytového priestoru 7 € 24. 11. 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č .67/2013 Bc. Monika Ceperková   Dodatok k zmluve   19. 11. 2013
  Martin Sloboda   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizáciii telovýchovných aktivít občanov 144 € 11. 11. 2013
  Mgr. Jozef Uhler   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizáciii telovýchovných aktivít občanov 22 € 17. 10. 2013
  ORANGE Slovensko, a. s. 35 69 7270 Ukončenie platnosti zmluvy   14. 10. 2013
  ORANGE Slovensko, a. s. 35 69 7270 Ukončenie platnosti zmluvy   14. 10. 2013
A7233864 ORANGE Slovensko, a. s. 356 97 270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 40 € 14. 10. 2013
D/19/2013 Stolnotenisový klub 42134706 Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít občanov 26 € 09. 10. 2013
78/2013 Medianetworks s. r. o. 46 425 012 Zmluva o nájme nebytového priestoru 25,13 € 09. 10. 2013
D/21/2013 Fenyx s. r. o. 34145079 Zmluva o nájme nebytového priestoru 350 € 06. 10. 2013
D/20/2013 Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR 735353 Zmluva o nájme nebytového priestoru 20 € 04. 10. 2013
D/18/2013 Mgr. Janka Kráľová   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít občanov 10 € 03. 10. 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2012_PKR_BA_BA_048 MPC 164348 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   06. 09. 2013
77/2013 3Dproduction s. r. o. 44229151 Nájomná zmluva 80,38 € 06. 09. 2013
  Andrej Gorel   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít občanov 25 € 06. 09. 2013
  PRIMA NOTA   Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia 400 € 04. 09. 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 53/2011 MPC 00164348 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   04. 09. 2013
16/D/2013 Ing. Mária Delmárová   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii kurzov zameraných na podporu zdravia 7 € 04. 09. 2013
15/D/2013 Vladimír Kristián   Dohoda o organizačnej pomoci pri príprave kultúrnych aktivít 80 € 04. 09. 2013
D/14/2013 Ing. Jozef Krajči   Zmluva o ubytovaní 120,38 € 04. 09. 2013
D/13/2013 Miroslav Chudý   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít občanov 16 € 04. 09. 2013
D/12/2013 Štefan Mózeš   Dohoda o organizačnej pomoci pri realizácii telovýchovných aktivít občanov 21,50 € 04. 09. 2013
D/11/2013 3D production s. r. o. 44 229 151 Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobá 80,38 € 02. 08. 2013
056/12 Nadácia Volkswagen 42137527 Zmluva o poskynutí grantu 2 000 € 12. 07. 2013
  Cisco akadémia   Darovacie zmluvy 3 70 € 11. 07. 2013
  Cisco akadémia   Darovacie zmluvy 2 70 € 11. 07. 2013
  Cisco akadémia   Darovacie zmluvy 1 70 € 11. 07. 2013
4/2013 Ján Polák 14028719 Rámcová dohoda č. 4/2013   03. 07. 2013
64/2012 Peter Forgáč - DENY 37 222 732 Zmluva o nájme nebytového priestoru 69,45 € 01. 07. 2013
3/2013 Miloš Slezák 11 683 309 Rámcová dohoda č. 3/3013   27. 06. 2013
2/2013 Ivan Múčka - IM Servis 43 007 635 Rámcová dohoda č. 2/2013   27. 06. 2013
1/2013 Ivan Múčka - IM Servis 43 007 635 Rámcová dohoda č. 1/2013   27. 06. 2013
  DeLUX ZPS s. r. o 35934590 Zmluva o zhotovení a dodávke výrobkov   21. 06. 2013
106/2013 NÚCEM 42 134 943 Zmluva o rámcových podmienkach realizácie projektu   20. 06. 2013
  ZSE Energia, a. s 36677281 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny 59,90 €/MWh 14. 06. 2013
76/2013 MONAR s. r. o. 46 118 497 Zmluva o nájme nebytového priestoru 120,19 € 01. 06. 2013
74/2013 FREEDU s. r. o. 35967366 Zmluva o nájme nebytového priestoru 333,42 € 01. 04. 2013
73/2013 MAE production s. r. o. 43836801 Zmluva o nájme nebytového priestoru 69,45 € 01. 04. 2013
72/2013 In Harmony, s. r. o 36673153 Zmluva o nájme nebytového priestoru 317,41 € 01. 04. 2013
A/2013/0386 Odbor školstva, OÚ Bratislava 00151866 Olympiáda v anglickom jazyku 420 € 14. 03. 2013
71/2013 Mária Matrková 46 488 235 Zmluva o nájme nebytového priestoru 120,10 € 01. 03. 2013
70/2013 Michaela Rázusová-Nociarová 46 652 566 Zmluva o nájme nebytového priestoru 120,10 € 01. 03. 2013
67/2013 Monika Ceperková   Zmluva o nájme nebytového priestoru 459,05 € 01. 02. 2013
7/2013 LE CHEQUE DUENER s.r.o. 313 966 74 Komisionárska zmluva   10. 01. 2013
  Igor Goruša 11707402 Zmluva o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a žiakov   01. 01. 2013
65/2012 Vladimír Svetlík - ELVES 37 421 816 Zmluva o nájme nebytového priestoru 69,45 € 01. 01. 2013
ADSK 05-0058-2013 Alois Dallmayr Automaten-Servis, s.r.o. 358031 18 Zmluva o prevádzke nápojových a predajných automatov   01. 01. 2013
  Cisco akadémia 17327661 Darovacie zmluvy (CISCO akadémia) 70 € 30. 10. 2012
D/27/2012 PhDr. Anna Klimeková 42137853 Zmluva o nájme nebytového priestoru 66,56 € 26. 09. 2012
D/29/2012 molody. Rusiny, o. z. 42085764 Zmluva o nájme nebytového priestoru 200,63 € 26. 09. 2012
D/25/2012 Mária Matrková   Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobá 240,20 € 26. 09. 2012
2012_PKR_GR_3643 MPC 00164348 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku   06. 09. 2012
1301/2011 Štátny pedagogický ústav 30807506 Darovacia zmluva   02. 04. 2012
  ING Tatry - Sympatia 35976853 Zamestnávateľská zmluv   28. 02. 2012
A/2012/00543 KŠÚ Bratislava 307 941 65 Zmluva o organizovaní olympiády v ANJ 421 € 27. 02. 2012
2011_PKR_GR_Z_033 MPC 00 164 348 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu   09. 12. 2011
2011_PKR_GR_Z_033

MPC

00 164 348 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bezodplatnom prevode majetku štátu   25. 10. 2011