Vozik Občianske združenie rodičia škole vzniklo s cieľom zlepšenia materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu žiackych vzdelávacích a kultúrnych aktivít, vzdelávania učiteľov, na nákup odbornej literatúry a časopisov i na kvalitnú reprezentáciu školy v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, športovej a spoločenskej.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto školskom roku nám môžete pomôcť zvýšiť úroveň kvality školy, jej modernizáciu a vytváranie dôstojných materiálnych a priestorových podmienok. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu.

Ďakujeme za Vaše príspevky v minulom školskom roku. Vaše 2% znamenajú pre nás prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

 

 Forma finančného daru môže byť uskutočnená prevodom na účet

TATRA BANKA 2625250519/1100

 

Ak sa rozhodnete touto formou pomôcť našej škole, nižšie nájdete podrobný návod, ako postupovať: