Mailové adresy všetkých zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@spsehalova.sk

Vedenie školy Aprobácia
Ing. Iveta Šafránková - riaditeľka strojárske predmety, administratíva a korešpondencia
Mgr. Alena Brychtová - zástupkyňa riaditeľky slovenský jazyk, administratíva a korešpondencia
 Ing. Andrea Kuncová - zástupkyňa riaditeľky informatika, spracovanie multimédií
 Mgr. Jozef Lukianov - vedúci praktického vzdelávania sieťové technológie, prax

 

Pedagogickí zamestnanci Aprobácia Triednictvo
 Beláň Dominik, Mgr. etická výchova  
Cafík Igor, PaedDr. telesná a športová výchova  
 Cyprich Štefan prax  
 Dojčanová Mária, RNDr. fzyika  
 Farkaš Peter, Ing. elektrotechnické predmety II. D
Haragová Eleonora, Ing. elektrotechnické predmety, aplikovaná informatika II. B
 Hívešová Daniela, Ing., PhD. elektrotechnické predmety, sieťové technológie I. B
 Hromadová Dagmar, Ing. elektrotechnické predmety  
Jančušková Emília, Mgr. nemecký jazyk  
Jenčo Dušan, Ing. elektrotechnické predmety  
Kabát Dušan, Ing., CSc. elektrotechnické predmety  
Képešiová Zuzana, Ing. aplikovaná informatika, výpočtová technika  
Kocka Rudolf, Ing. strojárske predmety, počítačové systémy  
Kolbaská Viera, RNDr. matematika II. C
Koštial Róbert, Mgr. anglický jazyk III. C
Krajči Jozef, Ing. elektrotechnické predmety  
 Lukačovič Miloš, Ing. elektrotechnické predmety  
 Molnár Boris, Ing. elektrotechnické predmety, sieťové technológie  
 Mudroch Michal, Mgr. dejepis  
Obselková Mária, RNDr. matematika II. A
 Penkalová Gréta, Bc anglický jazyk  
Poláčková Mária, Mgr. telesná a športová výchova III. D
Rábek Matej, Ing. počítačové systémy  
 Sagan Jozef, Mgr. náboženská výchova, slovenský jazyk a literatúra  
 Salkovičová Mária, Mgr anglický jazyk  
Skubeňová Oľga, Ing. administratíva a korešpondencia III. B
 Snohová Marta, Ing. elektrotechnické predmety I. E
 Starychová Janka, Mgr. anglický jazyk  
Šafránko Jaroslav prax  
Trubenová Alena, Mgr. elektrotechnické predmety IV. C
 Urban Dávid sieťové technológie  
Valentovičová Ľubica, Ing. strojárske predmety I. C
 Valko Pavol, RNDr., doc. fyzika  
Včasná Mária, Mgr. slovenský jazyk a literatúra, dejepis III. A
Veličová Mariana, Ing. ekonomické predmety IV. A
 Vengerová Eva, Mgr. telesná a športová výchova, občianska náuka I. D
 Vodičková Monika, Mgr. slovenský jazyk a literatúra I. A
Vojtek Miloš, RNDr. programovanie, aplikovaná informatika  
Zápražný Ján, Ing. elektrotechnické predmety  
 Zvadová Gabriela, Mgr. anglický jazyk, ruský jazyk IV. B

 

Odborní zamestnanci Funkcia
 Prikrylová Adriana, Mgr. špeciálna pedagogička

 

Nepedagogickí zamestnanci Funkcia
Ambrózaiová Ildikó spracovanie miezd
Bagoňová Andrea, Mgr. personálna manažérka
Drojáková Simona, Ing. technicko-administratívna manažérka
Hronská Gabriela tajomníčka
Jankurová Mária upratovačka
Korčeková Renáta upratovačka
Malinová Mária  ekonómka - účtovníčka
Močolová Margita recepčná
Múčka Ivan správca objektu
Lucký Pavol školník
Štrbová Anna upratovačka