Mailové adresy všetkých zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@spsehalova.sk

Vedenie školy Aprobácia
Ing. Iveta Šafránková - riaditeľka strojárske predmety, administratíva a korešpondencia
Mgr. Alena Brychtová - zástupkyňa riaditeľky slovenský jazyk, administratíva a korešpondencia
RNDr. Mária Dojčanová - zástupkyňa riaditeľky fyzika, chémia
 Mgr. Jozef Lukianov - vedúci praktického vzdelávania sieťové technológie, prax

 

Pedagogickí zamestnanci Aprobácia Triednictvo
 Beláň Dominik, Mgr. etická výchova  
 Bertók Martin, RNDr. matematika  
Cafík Igor, PaedDr. telesná výchova  
 Cyprich Štefan prax  
 Farkaš Peter, Ing. elektrotechnické predmety II. D
Haragová Eleonora, Ing. elektrotechnické predmety, informatika  
 Hívešová Daniela, Ing., PhD. elektrotechnické predmety, sieťové technológie  
 Hromadová Dagmar, Ing. elektrotechnické predmety  
Jančušková Emília, Mgr. nemecký jazyk, ruský jazyk, etická výchova  
Jenčo Dušan, Ing. elektrotechnické predmety  
Kabát Dušan, Ing., CSc. elektrotechnické predmety  
Képešiová Zuzana, Ing. výpočtová technika  
Kocka Rudolf, Ing. strojárske predmety, informatika  
Kolbaská Viera, RNDr. matematika II. C
Koštial Róbert, Mgr. anglický jazyk III. C
Krajči Jozef, Ing. elektrotechnické predmety  
Kuncová Andrea, Ing. strojárske predmety, informatika  
Labajová Veronika, Ing. ekonomické predmety, anglický jazyk II. A
 Molnár Boris, Ing. elektrotechnické predmety, sieťové technológie  
Oravec Ľuboš, Ing. elektrotechnické predmety  
Poláčková Mária, Mgr. telesná výchova, ruský jazyk III. D
Rábek Matej, Ing. počítačové systémy  
 Sagan Jozef, Mgr. náboženská výchova  
 Salai Július, Ing. elektrotechnické predmety  
Skubeňová Oľga, Ing. administratíva a korešpondencia III. B
 Snohová Marta, Ing. elektrotechnické predmety I. E
Šafránko Jaroslav prax  
Trubenová Alena, Mgr. elektrotechnické predmety IV. C
 Urban Dávid sieťové technológie  
Valentovičová Ľubica, Ing. strojárske predmety I. C
Včasná Mária, Mgr. slovenský jazyk a literatúra, dejepis III. A
Veličová Mariana, Ing. ekonomické predmety IV. A
 Vengerová Eva, Mgr. telesná výchova, občianska náuka I. D
Vitek Ondrej, PhDr. anglický jazyk, dejepis II. B
 Vodičková Monika, Mgr. slovenský jazyk a literatúra I. A
Vojtek Miloš, RNDr. informatika  
Zápražná Marcela, Mgr. anglický jazyk, nemecký jazyk I. B
Zápražný Ján, Ing. elektrotechnické predmety  
 Zvadová Gabriela, Mgr. anglický jazyk, ruský jazyk IV. B

 

Odborní zamestnanci Funkcia
 Prikrylová Adriana, Mgr. špeciálna pedagogička

 

Nepedagogickí zamestnanci Funkcia
Ambrózaiová Ildikó spracovanie miezd
Bagoňová Andrea, Mgr. personálna manažérka
Drojáková Simona, Ing. technicko-administratívna manažérka
Hronská Gabriela tajomníčka
Jankurová Mária upratovačka
Korčeková Renáta upratovačka
Malinová Mária  ekonómka - účtovníčka
Močolová Margita recepčná
Lucký Pavol správca objektu, školník
Štrbová Anna upratovačka