Mailové adresy všetkých zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@spsehalova.sk

Vedenie školy Aprobácia
Ing. Iveta Šafránková - riaditeľka strojárske predmety, administratíva a korešpondencia
Mgr. Alena Brychtová - zástupkyňa riaditeľky slovenský jazyk, administratíva a korešpondencia
RNDr. Mária Dojčanová - zástupkyňa riaditeľky fyzika, chémia
 Mgr. Jozef Lukianov - vedúci praktického vzdelávania sieťové technológie, prax

 

Pedagogickí zamestnanci Aprobácia Triednictvo
 Búčiová Jarmila, Mgr. slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, etická výchova  
Cafík Igor, PaedDr. telesná výchova  
Haragová Eleonora, Ing. elektrotechnické predmety, informatika  
Hlavatý Michal, Ing. aplikovaná informatika  
Hromadová Dagmar, Ing. elektrotechnické predmety  
Jančušková Emília, Mgr. nemecký jazyk, ruský jazyk, etická výchova IV. B
Jenčo Dušan, Ing. elektrotechnické predmety  
Kabát Dušan, Ing., CSc. elektrotechnické predmety  
Képešiová Zuzana, Ing. výpočtová technika  
Kocka Rudolf, Ing. strojárske predmety, informatika  
Kolbaská Viera, RNDr. matematika I. C
Koštial Róbert, Mgr. anglický jazyk II. C, III. B
Krajči Jozef, Ing. elektrotechnické predmety  
Kuncová Andrea, Ing. strojárske predmety, informatika  
Labajová Veronika, Ing. ekonomické predmety, anglický jazyk I. A
Lukačovič Miloš, Ing. elektrotechnické predmety  
Miklušová Martina, Mgr. slovenský jazyk a literatúra, náboženská výchova  
 Novák Patrik, Ing., PhD. elektrotechnické predmety  
Oravec Ľuboš, Ing. elektrotechnické predmety I. D
Poláčková Mária, Mgr. telesná výchova, ruský jazyk II. D
Rajničová Michaela, Mgr. matematika, fyzika IV. C
Rábek Matej, Ing. počítačové systémy  
Skubeňová Oľga, Ing. administratíva a korešpondencia  
Šafránko Jaroslav elektrotechnické predmety  
Trubenová Alena, Mgr. elektrotechnické predmety III. C
Valentovičová Ľubica, Ing. strojárske predmety IV. A
Včasná Mária, Mgr. slovenský jazyk a literatúra, dejepis II. A
Veličová Mariana, Ing. ekonomické predmety III. A
Vitek Ondrej, PhDr. anglický jazyk, dejepis I. B
Vojtek Miloš, RNDr. informatika  
Vrbanová Veronika, Mgr. slovenský jazyk a literatúry, dejepis II. B
Zápražná Marcela, Mgr. anglický jazyk, nemecký jazyk IV. D
Zápražný Ján, Ing. elektrotechnické predmety  

 

Odborní zamestnanci Funkcia
Prikrylová Adriana, Mgr. špeciálny pedagóg

 

Nepedagogickí zamestnanci Funkcia
Malinová Mária vedúca ekonomického oddelenia
Drojáková Simona, Ing. technicko-administratívna manažérka
Hronská Gabriela tajomníčka
Ambrózaiová Ildikó mzdy a personalistika
Bernátová Dáša Magdaléna upratovačka
Jankurová Mária upratovačka
Močolová Margita vrátnička
Štrbová Anna upratovačka
Lucký Pavol správca budovy