Mgr. Mária Včasná – výchovná poradkyňa

 

Telefón: 02/63823402

Email

Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 12:00 h

Iný termín je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

Mgr. Adriana Prikrylová - špeciálna pedagogička

 

Telefón: 02/63823402

Email

Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 12:00 h

Iný termín je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

 

Mgr. Zuzana Hronová – psychologička

 

Pracovisko: Švabinského 7

Telefón: 622 50 215

Telefón 2: 622 50 485

Konzultačné hodiny v škole: utorok 8:30 - 11:30 h (Iné dni: CPPPaP)