Rozpis vyučovacích hodín a prestávok:

 

DOPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
Hodina Začiatok Koniec Prestávka
0. 7:10 7:55 5 min
1. 8:00 8:45 5 min
2. 8:50 9:35 10 min
3. 9:45 10:30 10 min
4. 10:40 11:25 5 min
5. 11:30 12:15  -
POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
Hodina Začiatok Koniec Prestávka
6. 13:00 13:45 5 min
7. 13:50 14:35 5 min
8. 14:40 15:25  -

 

 

 

Tabuľka hodnotení pre žiakov:

 

Hodnotenie v % Známka
100 - 85 1
84 - 70 2
69 - 55 3
54 - 40 4
39 - 0 5

 

Stravovanie

Stravovanie
Obedy sa vydávajú v školskej jedálni v pondelok až piatok od 11:30 do 13:30 h.
Cena jedného obeda pre žiaka SPŠE Hálova: 1,80 €.
V pondelok až piatok je možný výber z troch jedál:
1. mäsité
2. bezmäsité
3. sladké
 
Obed si možno objednať deň vopred v školskej jedálni.

 

Lekárska starostlivosť (dorastový lekár, stomatológ)

Starostlivost


Žiaci si zabezpečujú individuálne podľa trvalého bydliska.