SUMMER TECH CAMP 2019 - denný letný tábor technického zamerania
pre žiakov ZŠ, ktorí v septembri 2019 nastúpia do 7., 8. alebo 9. ročníka

Termín: 08. - 12. 07. 2019
Čas: začiatok o 8.00 h, ukončenie o 15.30 h
Miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Stravovanie: desiata / teplý obed / pitný režim
Cena: 69,- €

Všetky aktivity campu sa uskutočnia hravou formou pod vedením skúsených pedagógov spolu so žiakmi vyšších ročníkov SPŠE Hálova ako aj externých lektorov z profesionálnej praxe. V campe bude trvale prítomný zdravotník. Samozrejmosťou je poradenstvo (na požiadanie)
pre rodičov a žiakov v oblasti prípravy na strednú školu resp. voľby zamestnania. 

Registráciu do campu vykoná zákonný zástupca žiaka elektronicky cez formulár: LINK, najneskôr do 21. 06. 2019 následne dostane elektronické potvrdenie a organizátor telefonicky overí registrátora.

AKTIVITY CAMPU
♣ Všetky aktivity v campe sa uskutočnia pod vedením skúsených pedagógov v modernom a bezpečnom prostredí SPŠE Hálova.
♣ Žiaci budú rozdelení do 5 tímov (bieli, červení, modrí, zelení, žltí). Každý tím bude počas piatich dní vykonávať vždy iné aktivity podľa plánu:
   PROGRAMOVANIE/ELEKTROTECHNIKA/MULTIMÉDIÁ/ROBOTIKA/3D TLAČ.
♣ Na záver každého dňa bude vyhodnotenie a udelené ceny za aktivity.
♣ Na záver campu bude vyhodnotený najlepší tím a traja najlepší jednotlivci, ktorí získajú zaujímavé ceny.

PROGRAMOVANIE: základy programovania hravou formou, tímová práca s možnosťou špecifického prístupu k nadaným žiakom.
ROBOTIKA: LEGO, ARDUINO stavba jednoduchých robotických zariadení, základy v programovaní, závody robotov a áut.
ELEKTROTECHNIKA: polovodičové súčiastky, spájkovanie jednoduchého obvodu, vlastná elektronická stavebnica ako výrobok, DOMINOPUTER
MULTIMÉDIÁ: fotografovanie, nakrúcanie videa, úprava a strih v PC, vlastné video pre You-Tube (aj v angličtine).
3D TLAČ: zoznámenie sa s 3D tlačou, jednoduché modelovanie a tlač vlastného produktu.
ŠPORT: loptové hry v telocvičniach, na školskom dvore, florbalový turnaj.

Workshop Diorama NOCH+Auhagen – tvorenie krajiny podľa vlastnej fantázie a kreativity na podporu manuálnych zručností a jemnej motoriky.

DENNÝ ROZVRH
07:45 08:00 príchod do campu
08:00 08:45 prvá hodina technickej aktivity
08:45 09:00 prestávka
09:00 09:45 druhá hodina technickej aktivity
09:45 10:00 prestávka - desiata
10:00 10:45 tretia hodina technickej aktivity
10:45 11:00 prestávka
11:00 12:00 štvrtá hodina technickej aktivity
12:00 13:00 obed
13:00 14:00 pohybové aktivity
14:15 15:00 vyhodnotenie dňa
15:00 15:30 ukončenie dňa, odchod z campu

ORGANIZAČNÉ POKYNY
♣ Zákonný zástupca zabezpečí príchod aj odchod žiaka do a z campu.
♣ Organizátor campu - SPŠE Hálova zabezpečuje evidenciu prítomnosti žiaka v campe, čas jeho príchodu a odchodu v prezenčnej listine.
♣ Zákonný zástupca písomne oznámi organizátorovi campu, ak poverí sprevádzaním do a z campu inú osobu, a tiež ak súhlasí s príchodom a odchodom svojho dieťaťa bez sprevádzajúcej dospelej osoby.
♣ Zákonný zástupca nahlási nenastúpenie svojho dieťaťa do campu telefonicky v daný deň najneskôr do 8.00 h na číslo: 0915 525 428 alebo 0948 357 256.

V CENE CAMPU (69,- €) JE ZAHRNUTÉ:
♣ desiata, obed, pitný režim
♣ tričko s logom campu
♣ elektronická stavebnica a spotrebný materiál
♣ materiál pre 3D tlač výrobku
♣ fotopapier, tlač fotografií
♣ poistenie

KONTAKT
Ing. Andrea Kuncová, 0915 525 428 andrea.kuncova(zav.)spsehalova.sk
Mgr. Jozef Lukianov, 0948 357 256 jozef.lukianov(zav.)spsehalova.sk

Prihlasovací FORMULÁR  

SummerCamp - info na stiahnutie 

SummerCamp - Všeobecné zmluvné podmienky