Učiteľ anglického jazyka - plný/skrátený úväzok s nástupom od 1. februára 2019

Učiteľ elektrotechnických predmetov (elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické meranie) – plný úväzok 

Učiteľ informatických predmetov (programovanie, počítačové systémy, sieťové technológie) – plný úväzok 

Učiteľ matematiky a fyziky – plný úväzok