2percenta foto

2% Rodičia škole

Občianske združenie Rodičia škole vzniklo s cieľom zlepšenia materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu žiackych vzdelávacích a kultúrnych aktivít, vzdelávania učiteľov, na nákup odbornej literatúry a časopisov i na kvalitnú reprezentáciu školy v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, športovej a spoločenskej.

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto školskom roku nám môžete pomôcť zvýšiť úroveň kvality školy, jej modernizáciu a vytváranie dôstojných materiálnych a priestorových podmienok. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu.

Ďakujeme za Vaše príspevky v minulom školskom roku, ktoré nám pomohli zabezpečiť a zmodernizovať technické vybavenie školy a zvýšiť kvalitu vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov.

Vaše 2% sú prejavom dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Aj z Vašich príspevkov sme vytvorili pre Vaše deti tieto nové učebne.

Vyhlásenie a pokyny k poukázaniu 2% daní za rok 2019:

Postup

Potvrdenie

Vyhlásenie

Forma finančného daru môže byť uskutočnená prevodom na účet

TATRA BANKA 2625250519/1100

IBAN SK10 1100 0000 0026 2525 0519

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp