Preskočiť na obsah
cisco baner

Informačné a sieťové technológie

2561 M informačné a sieťové technológie – oblasť prípravy vývoj IKT riešení

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy konštrukcie, štruktúry a činnosti HW počítača, programovanie v jazykoch C++, C# a JAVA, open-source programovanie, bezpečnosť prenosu a spracovania údajov, koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti. Dokáže navrhnúť a zrealizovať integrované IKT riešenia, vykonávať odbornú správu a odstraňovať poruchy v komplexných IKT aplikáciách.

2561 M informačné a sieťové technológie – oblasť prípravy IKT systémy a ich správa

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda pokročilejšie pracovné postupy pre správu, diagnostiku a odstraňovanie porúch v PC a komunikačných sieťach. Dokáže optimalizovať PC siete za účelom zvýšenia kvality, priepustnosti či výkonnosti sieťového riešenia.

VYUČOVACIE PREDMETY

Sieťové technológie budeš študovať v 1. 2. a 3. ročníku v odbore informačné a sieťové technológie (2 hodiny týždenne)  a  v 3. a 4. ročníku v odbore elektrotechnika (2 hodiny týždenne).

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Cisco Networking Academy program je platformou pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu odborníka v oblasti návrhu, budovania a správy počítačových sietí.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. na STU – fakulta elektrotechniky a informatikyfakulta informatiky a informačných technológií

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš uplatniť znalosti z Cisco Akadémie hneď vo veľmi žiadaných profesiách ako je napr: Junior Network/Windows/Unix Admin, správca počítačovej siete, technická podpora v IT…

Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy je komplexný profesijne orientovaný vzdelávací program, ktorý umožňuje získanie vedomostí z oblasti informačných technológií v 165 krajinách sveta.

CISCO akadémie získali od roku 1999 na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti IT a sietí svoje nezastupiteľné miesto.

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Cisco Networking Academy program je platformou pre získanie medzinárodne uznávaného certifikátu odborníka v oblasti návrhu, budovania a správy počítačových sietí.

Lokálna Cisco akadémia SPŠE Hálova bola založená v roku 2001 a pripravila už stovky úspešných absolventov.

Rozdiely, keď študent SPŠE Hálova získava vedomosti

  • v rámci predmetu sieťové technológie alebo
  • v rámci programu Cisco Networking Academy:
 Postup výučby Výučba v predmete sieťové technológie Program Cisco Networking Academy
Teoretická príprava Výučba v predmete sieťové technológie Program Cisco Networking Academy
Praktická príprava Packet Tracer Packet Tracer cvičenia na reálnych zariadeniach
Výstup známka na vysvedčení známka na vysvedčení certifikát za úspešne absolvovaný semester
Obsah vzdelávania Rámcový obsah vzdelávania je rovnaký. Lektor Cisco Networking Academy však používa metódy a prostriedky vzdelávania, ktoré absolventovi garantujú rozsiahlejšie praktické zručnosti.