Preskočiť na obsah
Elektrotechnika baner

ELEKTROTECHNIKA

2675 M Elektrotechnika

Odbor elektrotechnika na našej škole ponúka žiakom unikátnu príležitosť stať sa súčasťou inovácii, udávať nové trendy v tejto oblasti. Od začiatku študentov na túto rolu pripravujeme a posilňujeme ich profesné sebavedomie nielen v oblasti elektrotechniky, ale aj v segmente elektroniky, energetiky a digitálnych technológií. Elektrotechnika tvorí neustále jeden z pilierov priemyslu a informačných technológii a z tohto dôvodu predstavuje neustály prílev odborných a pracovných príležitosti. Začnite na svojej budúcnosti pracovať už dnes, buďte o krok vpred, buďte prví.    

Štúdiom odboru Elektrotechnika získate okrem iného:    

  1. Praktické skúsenosti s technológiami budúcnosti:   Oboznámite sa s najnovšími technologickými trendmi, vrátane 3D modelovania a 3D tlače, internetu vecí (IoT), či robotiky.    
  2. Odborné vedomosti v oblasti elektroniky:   Práve v tomto odbore sa naučíte chápať, navrhovať a tiež zostavovať elektronické zariadenia. Následne si dokážete overiť funkčnosť Vašich návrhov aj v moderných simulačných programoch.    
  3. Rozsiahle vzdelanie v oblasti elektroinštalácií:   Pochopíte princíp návrhu a tvorby elektroinštalácie od základov klasických elektroinštalácií, až po pokročilé systémy inteligentných domácností.    
  4. Programovanie a automatizácia:   Súčasťou odboru je aj  neustále sa rozvíjajúca oblasť automatizácie, v ktorej sa vďaka vedomostiam a praktickým zručnostiam zorientujete. Dokážete vytvárať návrhy automatizačných systémov, vrátane programovania PLC priemyselných počítačov. Ohromujúce množstvo možností, ako ovplyvniť dianie, lebo automatizované systémy nás obklopujú v každej oblasti nášho života.    
  5. Odborná spôsobilosť:   Samozrejmosťou je možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 vyhl. 508/2009, ktorá Vám otvára dvere k profesionálnej kariére a jasne deklaruje Vaše odborné vedomosti a zručnosti, čím sa stávate zaujímavejšími aj pre potreby praxe a pracovného trhu.  
  6. Príprava na vysokú školu:   Samozrejme, nepodceňujeme ani prípravu na vysokú školu. Všestranná teoretická výchova odborných predmetov, ako aj matematiky, Vám pomôžu úspešne zvládnuť aj štúdium na vysokých školách technického zamerania, tak u nás, ako aj v zahraničí.     

Naši odborní pedagógovia prinášajú do výučby nový pohľad, skúsenosti z odbornej praxe a pomáhajú vytvárať podnetné a príjemné prostredie, v ktorom umožnia žiakom rozvíjať svoj potenciál a kompetencie vo všetkých oblastiach elektrotechniky.    

Ak chcete byť úspešní a pracovať na sebe, začnite už dnes. Buďte medzi najlepšími, vyberte si odbor elektrotechnika a budujte budúcnosť!    

Nadväzujúce vysokoškolské štúdium:

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou, máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napríklad na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, najmä na Fakulte Informácií a Informačných Technológií (FIIT), na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky (FEI), alebo na Strojníckej fakulte, či na Stavebnej fakulte,..ako aj na iných technických, prírodovedných, prípadne iných fakultách.

Portretná fotografia Georg Simon Ohm

I=U/R

Vieš kto je na fotografii? Vieš čoho vidíš vzorec?

Tu je odpoveď

Na fotografii je nemecký fyzik George Ohm a jeho známy vzorec - Ohmov zákon Ťa bude sprevádzať na všetkých elektrotechnických predmetoch.
Portrétna fotografia Gustav Robert Kirchhoff

Slučky a uzly v elektrotechnike?

Znie to zvláštne ale...

G. R. Kirchhoff

a jeho dva zákony o prúdoch a uzloch, napätí a slučkách. Ani tie Ťa neobídu počas štúdia elektrotechniky.
Portrétna fotografia Andre Marie Ampere

Ďalší fyzik?

Nazývame podľa neho základnú jednotku ...

A. M. Ampér

Významný francúzsky matematik a fyzik ktorému vďačíme za objav o interakcii medzi vodičmi, ktorými preteká prúd.
Portrétna fotografia Alessandro Volta

Batéria?

Ďalší vedec a známe písmeno elektrotechniky - U

Alessandro Volta

Batéria alebo Voltov sĺp, zdokonalenie kondenzátora či jeho priezvisko ako základná veličina elektrického napätia.