ELK2

ELEKTROTECHNIKA

2675 M Elektrotechnika – oblasť prípravy – Priemyselná informatika:

Absolvent tohto odboru teoreticky a prakticky ovláda činnosť rôznych elektrotechnických a elektronických zariadení, počítačov, sieťových prvkov počítačových sietí, programovateľných automatov (PLC) a robotov. Dokáže zostavovať počítač z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a serverovní. Ovláda základy programovacích jazykov Python a C++. Programuje jednoduché úlohy na Arduine, ako aj na PLC a pozná konštrukciu, údržbu a základné programovanie priemyselných robotov.

Vyučované  predmety:

Elektrotechnika – budeš ju študovať v prvom ročníku 5 hodín týždenne

Elektronika – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Aplikovaná informatika – budeš študovať od prvého až do štvrtého ročníka po dve hodiny týždenne.

Automatizácia – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Robotika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku 2 hodiny tyždenne.

Elektrické merania – budeš študovať v druhom, až v štvrtom ročníku po 2 hodiny týždenne Elektrotechnická spôsobilosť – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 1 hodinu týždenne

Priemyselná informatika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 2 hodiny týždenne

Predmet PRAX – v prvom ročníku  – 3 hodiny týždenne v školských dielňach

                               v druhom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

                               v treťom ročníku  – 6 hodín týždenne v školských dielňach

                               vo štvrtom ročníku – 6 hodín týždenne mimo školy –  vo firmách

Nadväzujúce vysokoškolské štúdium:

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou, máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napríklad na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, najmä na Fakulte Informácií a Informačných Technológií (FIIT), na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky (FEI), alebo na Strojníckej fakulte, či na Stavebnej fakulte,..ako aj na iných technických, prírodovedných, prípadne iných fakultách.

Zamestnanie v odbore:

Ak chceš po ukončení našej školy zarábať, máš na výber množstvo povolaní v ktorých sa uplatníš. Možeš pracovať ako správca počítačových sietí, alebo ako servisný technik pre počítače,  autotronik pre bežné automobily, alebo aj elektromobily, elektroinštalatér pre technické zabezpečenie budov, servisný elektrotechnik pri výrobných linkách a pri robotoch, technik prípravy výroby, technológ, montážny pracovník,…Elektrotechnické vzdelanie je stále viac a viac žiadané a cenené.

2675 M Elektrotechnika – oblasť prípravy – Elektro-Energetika:

Absolvent tohto odboru ovláda spôsoby výroby a distribúcie elektrickej energie so zameraním na výrobu elektrickej energie z čistých – alternatívnych zdrojov (slnko, voda, vietor, geotermálna energia, biomasa). Zároveň, absolvent tiež teoreticky a prakticky ovláda činnosť rôznych elektrotechnických a elektronických zariadení, počítačov, sieťových prvkov počítačových sietí  a robotov. Dokáže zostavovať počítač z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a serverovní. Ovláda základy programovacích jazykov Python a C++. Programuje jednoduché úlohy na Arduine,  pozná konštrukciu, údržbu a základné programovanie priemyselných robotov.

Vyučované predmety:

Elektrotechnika – budeš ju študovať v prvom ročníku 5 hodín týždenne

Elektronika – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Aplikovaná informatika – budeš študovať od prvého po štvrtý ročník po 2 hodiny týždenne

Automatizácia – budeš ju študovať v druhom a v treťom ročníku po 2 hodiny týždenne

Robotika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku 2 hodiny tyždenne.

Elektrické merania – budeš študovať v druhom, až štvrtom ročníku po 2 hodiny týždenne

Elektrotechnická spôsobilosť – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 1 hodinu týždenne Elektro-Energetika – budeš ju študovať vo štvrtom ročníku – 2 hodiny týždenne

Predmet PRAX – v prvom ročníku – 3 hodiny týždenne v školských dielňach

                               v druhom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

                               v treťom ročníku – 6 hodín týždenne v školských dielňach

                               vo štvrtom ročníku – 6 hodín týždenne mimo školy –  vo firmách

Nadväzujúce vysokoškolské štúdium:

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou, máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napríklad na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, najmä na Fakulte Informácií a Informačných Technológií (FIIT), na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky (FEI), alebo na Strojníckej fakulte, či na Stavebnej fakulte,..ako aj na iných technických, prírodovedných, prípadne iných fakultách.

Zamestnanie v odbore:

Ak chceš po ukončení našej školy zarábať, máš na výber množstvo povolaní v ktorých sa uplatníš. Môžeš pracovať ako technik energetických zariadení budov, energetik vo výrobe, ale aj ako správca počítačových sietí, servisný technik pre počítače, autotronik pre bežné automobily, alebo aj elektromobily, elektroinštalatér pre technické zabezpečenie budov, servisný elektrotechnik pri výrobných linkách a pri robotoch, montážny pracovník,…

Elektrotechnické vzdelanie je stále viac a viac žiadané a cenené.

Ohm

I=U/R

Vieš kto je na fotografii? Vieš čoho vidíš vzorec?

Tu je odpoveď

Na fotografii je nemecký fyzik George Ohm a jeho známy vzorec - Ohmov zákon Ťa bude sprevádzať na všetkých elektrotechnických predmetoch.
Kirchhoff

Slučky a uzly v elektrotechnike?

Znie to zvláštne ale...

G. R. Kirchhoff

a jeho dva zákony o prúdoch a uzloch, napätí a slučkách. Ani tie Ťa neobídu počas štúdia elektrotechniky.
ampere

Ďalší fyzik?

Nazývame podľa neho základnú jednotku ...

A. M. Ampér

Významný francúzsky matematik a fyzik ktorému vďačíme za objav o interakcii medzi vodičmi, ktorými preteká prúd.
Volta

Batéria?

Ďalší vedec a známe písmeno elektrotechniky - U

Alessandro Volta

Batéria alebo Voltov sĺp, zdokonalenie kondenzátora či jeho priezvisko ako základná veličina elektrického napätia.