Informačné a sieťové technológie

Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie oblasť prípravy na povolanie VÝVOJ IKT RIEŠENÍ

Štúdium Ti poskytne ucelený systém poznatkov s dôrazom na vývoj aplikácií, serverové a sieťové technológie.

Budeš teoreticky aj prakticky

  • ovládať konštrukcie štruktúry a činnosti hardvéru počítača;
  • programovať v jazykoch C++, C# a JAVA;
  • ovládať bezpečnosť prenosu a spracovania údajov;
  • zostavovať pracovné postupy pri inštalácii, údržbe a montáži IKT systémov;
  • navrhovať a realizovať integrované IKT riešenia;
  • vykonávať odbornú správu a odstraňovanie porúch v komplexných IKT riešeniach a aplikáciách;
  • ovládať manažérsko-ekonomické činnosti.