Obchodná verejná súťaž

Miestnosť C1-06 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť č. 414 na 1. nadzemnom podlaží bloku A1 Oznámenie
Zápisnica 
Veľká telocvičňa v bloku A3 – časy 2 Oznámenie 
Zápisnica
Veľká telocvičňa v bloku A3 – časy 1 Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť č. 414 na 1. nadzemnom podlaží bloku A1 Oznámenie
Zápisnica 
Miestnosť B3-01 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica 
Miestnosť B3-02 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica 
Miestnosti B3-05, B3-09 a B3-10 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica 
Miestnosť B3-03 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica 
Miestnosť B3-01 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť B3-02 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica
Miestnosti B3-05, B3-09 a B3-10 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť B3-03 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-11 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C2-07 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Sklad v suteréne Oznámenie
Zápisnica
Školská kuchyňa Oznámenie
Zápisnica
Školská kuchyňa Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-06 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-11 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Veľká telocvičňa Oznámenie
Zápisnica
Školský byt Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C2-01 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Skladový priestor v suteréne prístavby Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-11 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C2-02 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosti B3-03 a B3-05 na 1. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica
Miestnosti C1-01, C1-02, C1-03 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-05 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Miestnosť C1-06 v prístavbe Oznámenie
Zápisnica
Veľká telocvičňa   Oznámenie 
Zápisnica 
Sklad B3-09 na 1. nadzemnom podlaží  Oznámenie
Zápisnica
Sklad na 1. podzemnom podlaží  Oznámenie 
Zápisnica 
Sklad na 2. nadzemnom podlaží Oznámenie
Zápisnica