Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž

Oznámenie o vyhlásení OVS – priestory výdajnej školskej jedálne

—————————————————————————————————————————————————————–

Miestnosť C1-01 prístavba prvú prílohu-oznámenie

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-04 prístavba druhú prílohu -oznámenie

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-06 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť č. 414 na 1. nadzemnom podlaží bloku A1

Oznámenie

Zápisnica 

Veľká telocvičňa v bloku A3 – časy 2

Oznámenie 

Zápisnica

Veľká telocvičňa v bloku A3 – časy 1

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť č. 414 na 1. nadzemnom podlaží bloku A1

Oznámenie

Zápisnica 

Miestnosť B3-01 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť B3-02 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosti B3-05, B3-09 a B3-10 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť B3-03 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť B3-01 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť B3-02 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosti B3-05, B3-09 a B3-10 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť B3-03 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-11 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C2-07 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Sklad v suteréne

Oznámenie

Zápisnica

Školská kuchyňa

Oznámenie

Zápisnica

Školská kuchyňa

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-06 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-11 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Veľká telocvičňa

Oznámenie

Zápisnica

Školský byt

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C2-01 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Skladový priestor v suteréne prístavby

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-11 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C2-02 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosti B3-03 a B3-05 na 1. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosti C1-01, C1-02, C1-03 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-05 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Miestnosť C1-06 v prístavbe

Oznámenie

Zápisnica

Veľká telocvičňa

Oznámenie

Zápisnica

Sklad B3-09 na 1. nadzemnom podlaží 

Oznámenie

Zápisnica

Sklad na 1. podzemnom podlaží 

Oznámenie

Zápisnica

Sklad na 2. nadzemnom podlaží

Oznámenie

Zápisnica