uff

Poradenstvo

“Stredná škola nie je cieľ, ale cesta”

ŠKOLSKÝ PORADCA

Mgr. Mária Včasná

e-mail: maria.vcasna@spsehalova.sk

Konzultačné hodiny

utorok  10.00 – 14.00

Iný termín je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

ČINNOSŤ Školského PORADCU ZAHŔŇA:

poradenskú a výchovnú činnosť

poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového správania sa detí a mládeže, poradenstvo pedagogickým pracovníkom, hlavne triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami

informačnú činnosť

pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách a možnostiach voľby povolania zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce, poskytovanie informácií o organizovaní dňa otvorených dverí na vysokých školách a univerzitách, zverejňovanie propagačných materiálov o pracovných ponukách a o študentských pracovných ponukách

koordinačnú činnosť

sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež( CPPPaP, PZ, ÚPSVaR, VŠ…)

Plán práce školského poradcu 2019/2020 PDF

Začínate študovať na strednej škole?

Nečakajte do maturity, získavajte skúsenosti hneď!

Veľa študentov ani v štvrtom ročníku pred maturitou ešte presne nevie, čo by chcelo robiť. Odboru, ktorý študuje, ani veľmi nerozumie, spolieha sa na to, že to bude riešiť neskôr. Na vysokej, po vysokej… Skúsenosti tých, ktorí už od prvého ročníka strednej školy vedeli, čo vlastne chcú robiť, naznačujú, že nemá vôbec žiadny význam vyčkávať na nejakú lepšiu chvíľu, dobré kontakty, na vysokú školu, na prvé zamestnanie.

Pracovať na sebe môžete začať už hneď. Teraz. V prvom ročníku. Ako sa do toho pustiť?

      1. Študujte to, po čom skutočne túžite

Študenti v dnešnej dobe majú obrovskú výhodu v tom, že sa môžu dostať študovať  takmer  každý vysnívaný odbor. Možno sa to nedá presne v presne zvolenom meste alebo presne na určitej škole, ale dá sa. A tak urobte ten najlepší možný krok ešte pred nástupom na strednú školu. Napíšte si zoznam, nakreslite si myšlienkovú mapu alebo vytvorte koláž z vecí, vďaka ktorým sa cítite veľmi dobre, sebavedome a šťastne. Vďaka ktorým vo vás prúdi veľa krásnej energie. Zamyslite sa nielen nad tým, ktorý predmet sa v škole radi učíte, ale aj nad tým, aké máte záľuby. Môžu to byť aj maličkosti, ktoré vám spôsobujú príjemný pocit. Ako by sa dalo to, čo máte najradšej, vo svete využiť? Ako by ste mohli skombinovať to, čo máte radi s tým, aby ste sa aj uživili? Určite dostanete nejaký dobrý nápad a podľa toho si vyberiete aj školu.

       2. Učte sa

Takže, dostali ste sa do prvého ročníka na vašu vysnívanú školu. A ak nepatríte medzi tých, ktorí zbierajú len maturitné vysvedčenia a tituly, ale chcú byť naozaj odborníkmi vo svojom odbore, začnite sa učiť hneď. A nemám na mysli len učenie v škole. Nájdite si aj svoju vlastnú cestu, ako sa učiť. Možností je viac než dosť. Zaujímajte sa už dnes o prácu, ktorá vás možno bude živiť. Čítajte si o nej, pozerajte videá, zisťujte si, kde všade sa táto práca dá vykonávať. Okrem iného môžete aj:

 • sledovať na Twitteri ľudí z odboru, ktorý vás zaujíma,
 • čítajte odborné blogy,
 • pýtajte sa, komentujte odborné články,
 • nájdite si priateľov z odboru, ktorý vás zaujíma,
 • chodievajte na konferencie a výstavy.
 •  

       3. Skúšajte rôzne veci

Existujú ešte ďalšie možnosti, ako sa čo najlepšie zoznámiť s vysnívanou prácou, ktorú chcete v budúcnosti robiť. Okrem systematického učenia v škole skúste ešte napríklad tieto možnosti:

 • poproste niekoho, kto robí v odbore, v ktorom chcete robiť aj vy, aby ste mohli k nemu občas prísť do práce,
 • počas prázdnin sa snažte nájsť brigádu v odbore, ktorý študujete a vyskúšajte si, aký je to pocit pracovať celý deň,
 • ak sa dá, vyskúšajte aj nejakú stáž alebo výmenný pobyt v zahraničí,
 • využívajte prácu na rôznych projektoch, ktoré ponúka škola,
 • neorientujte sa len na peniaze, vyskúšajte aj dobrovoľnícku prácu v odbore, ktorý študujete, získate cenné kontakty a prax.

Niektorí študenti stredných škôl žijú v presvedčení, že je to posledné obdobie v živote, keď sa dá flákať a užívať si, že sa v živote narobia ešte dosť. No, aj to je postoj. Ale väčšinou tí, ktorých škola naozaj baví a skúšajú niektoré z uvedených možností, tvrdia, že  sú šťastní, lebo robia to, čo ich baví. Oproti svojim spolužiakom pri nástupe do zamestnania majú obrovskú výhodu aj v tom, že do životopisu majú čo napísať, a tak majú väčšiu šancu získať  dobrú a zaujímavú prácu.

 

Rozhodujete sa, čo študovať?

 Nasledujúce mesiace budú stáť maturanti pred neľahkým rozhodnutím. Budú si vyberať, na ktorú vysokú školu pošlú prihlášky! Týmto výberom mladý človek ovplyvní svoj osud, miesto štúdia, ako aj budúce krásne spomienky na vysokoškolské časy v danom kúte Slovenska. A nielen to! Výberom vysokej školy sa dá ovplyvniť uplatnenie na trhu práce a životná úroveň.

Personalisti sa počas svojej praxe stretávajú s absolventmi, ktorí si často ťažko hľadajú prácu. Jedným z dôvodov je, že mladí ľudia veľakrát nevedia, čo chcú a blúdia vo svojom svete nesplnených očakávaní. Svoj životopis posielajú všade, kde sa dá. Keby ste sa ich opýtali, ktoré spoločnosti oslovili, pravdepodobne by si nespomenuli na všetky. Preto je dôležité, aby sa maturanti dobre rozhodli z čoho maturovať a kam na vysokú školu.

Ako si vybrať svoju vysokú školu

Personalisti Grafton Recruitment odporúčajú študentom, aby sledovali trendy, a to čo momentálne „beží vo svete“. Dôležité je pozrieť sa aj za hranice našej krajiny a vybrať si prípadne štúdium v zahraničí, stáž či vzdelávací program.

Pri výbere svojho budúceho povolania, a teda samotnej vysokej školy, by si mal každý maturant položiť tieto otázky:

Aké mám schopnosti, zručnosti a predpoklady?

Čo ma baví? V čom som naozaj dobrý?

Aký som osobnostný typ? Som kreatívny či skôr technický typ?

Čo hovorí realita a trh práce?

Aká forma a dĺžka trvania štúdia bude pre mňa najvhodnejšia? (externé alebo interné štúdium, I. alebo aj II. stupeň vzdelania) a pod.


Informácie pre žiakov

Zoznam vysokých škôl a fakúlt podľa zamerania  – SR
Vzor prihlášky na VŠ
Postup pri vyplnení a podaní prihlášky
Ako vyplniť prihlášku na VŠ – vzor vyplnenej prihlášky
Prihlášky na české VŠ

Užitočné www stránky

 • minedu.sk– Ministerstvo školstva SR – možnosť stiahnuť si vzor prihlášky na VŠ + pokyny na vypĺňanie
 • uips.sk– adresy vysokých škôl, prijímacie konania na VŠ
 • univerzita.net– prehľad univerzít a vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike
 • portalvs.sk– zoznam VŠ a fakúlt podľa zamerania
 • vysokeskoly.cz– databáza VŠ, podmienky prijatia na štúdium, rady maturantom, špeciál o odboroch, štipendia a veľa užitočných informácii
 • studujem.sk– školy, školstvo, kurzy, vzdelávanie a vzdelanie
 • vejska.cz– študijné odbory, študijné materiály, články,…
 • siv.sk– Slovenský inštitút vzdelávania
 • skoly.sk- kurzy, poradenstvo, štúdia,…
 • vysokoskolaci.sk
 • kamposkole.sk– Centrum kariérneho poradenstva
 • skolaplus.sk– edukačný portál
 • icm.sk– informačné centrum mladých
 • karierazahranicami.sk– portál o kariérnom rozvoji a príležitostiach
 • gwo.cz– sprievodca svetom povolaní
 • saia.sk– slovenská akademická informačná agentúra
 • stuzkova.eu– nájdete tam napríklad aj maturitné testy z minulých rokov
 

Mgr. Adriana Prikrylová – špeciálna pedagogička

Telefón: 02/63823402

Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 12:00 h

Iný termín je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Zuzana Hronová – psychologička

Pracovisko: Švabinského 7

Telefón: 622 50 215 ,  622 50 485

Konzultačné hodiny v škole: štvrtok 8:30 – 11:30 h (Iné dni: CPPPaP)