Preskočiť na obsah
Predstav svoj projekt MS Teams vstup do miestnosti
SPŠE, Hálova 16, Bratislava vyhlasuje súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2024/2025 s možnosťou získania vyššieho počtu bodov v rámci prijímacieho konania na SPŠE Hálova v nasledovných štyroch sekciách:
ELEKTROTECHNIKA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE - MULTIMÉDIÁ - PROGRAMOVANIE

ELEKTROTECHNIKA

Smart technológie - IoT

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Počítač - vstupná brána do sveta IT

MULTIMÉDIÁ

VLOG - dokumentárny prierez dňa

PROGRAMOVANIE

Aplikácia - web - hra

Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže sa môže zapojiť len žiak 9. ročníka základnej školy.
 2. Žiaci sa povinne registrujú cez nasledovný formulár: Formulár PREDSTAV SVOJ PROJEKT 2024!, k registrácii žiaka sú potrebné údaje o jednom zákonnom zástupcovi. Súťažiaci má súhlas rodiča/zákonného zástupcu o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.
 3. Jeden účastník súťaže môže byť zaregistrovaný LEN do jednej sekcie súťaže.
 4. Súťažiaci je individuálny autor a prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom projektu, ktorý prihlasuje.
 5. Projekt sa skladá z  teoretickej časti (powerpointová prezentácia s počtom cca 15 snímok) a praktickej časti (finálne dielo).
 6. Ak sa jedná výhradne o teoretický projekt (text ľubovoľného literárneho útvaru), musí byť vo formáte seminárnej práce
 7. (číslovanie strán, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5) v členení:  úvodná strana, úvod, obsah, 2 kapitoly s  podkapitolou, záver, použitá literatúra v rozsahu 8 – 10 strán.
 8. Odovzdanie prezentácie, výhradne teoretického projektu a praktickej časti (napr. zdrojový kód, portfólio) prebehne elektronicky súťažiacim, uložením do priečinka, ktorý vytvorí administrátor súťaže pre každého účastníka súťaže. Odkaz na tento priečinok obdrží súťažiaci s potvrdením registrácie do súťaže mailom. Odovzdanie “dát” je nutné najneskôr do dňa uvedeného ako deň ukončenia súťaže, odovzdanie inej praktickej časti (napr. plošný spoj) fyzicky v budove školy v rovnaký deň.
 9. Prezentácia projektu bude prebiehať  ON-LINE formou prostredníctvom MS Teams.

Prvé miesto v súťaži

10 bodov
 •  

Druhé miesto v súťaži

8 bodov
 •  

Tretie miesto v súťaži

5 bodov
 •  

Termíny:

Registrácia 08.01. - 31.01.2024

Termín na registráciu sa do súťaže cez formulár.

Oficiálny štart súťaže 01.02.2024

Týmto dňom začína súťaž.

Ukončenie súťaže 05. 04. 2024

Do tohto termínu (vrátane) je účastník súťaže povinný odovzdať kompletné dielo, teda teoretickú aj praktickú časť.

Support days 05. - 07. 02. 2024 / 15-16 h

Podpora pre registrovaných súťažiacich je možná počas prvého súťažného týždňa prostredníctvom aplikácie MS Teams

SUPPORT

Podpora pre registrovaných súťažiacich 05. - 07. 02. 2024 od 15-16 h.