Zloženie RŠ

Zloženie Rady školy
pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislavaod 27. apríla 2018
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
1. Bartovič Richard člen žiakov
2. Buzáš Peter, Mgr. člen BSK
3. Drojáková Simona, Ing. členka nepedagogických zamestnancov
4. Jánošík Juraj, PaedDr. člen BSK
5. Kolbaská Viera, RNDr. členka pedagogických zamestnancov
6. Labajová Veronika, Ing. podpredsedníčka pedagogických zamestnancov
7. Pupák Gabriel člen rodičov žiakov
8. Šabanovičová Lucia, PhDr. predsedníčka rodičov žiakov
9. Uhler Jozef, JUDr., Mgr. člen BSK
10. Veltschmidová Beata, Mgr. členka rodičov žiakov
11. Zaťková Oľga, Mgr. členka BSK