Vyhlásenie volieb členov rady školy zriaďovateľom školy

Zloženie RŠ

Zloženie Rady školy
pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislavaod 27. apríla 2018

Priezvisko, meno, titul

V RŠ zastupuje

Funkcia v RŠ

1.     

Mgr. Peter Buzáš

Bratislavský samosprávny kraj

člen

2.     

Jánošík Juraj, PaedDr.

Bratislavský samosprávny kraj

člen

3.     

Uhler Jozef, JUDr. Mgr.

Bratislavský samosprávny kraj

člen

4.     

Zaťková Oľga, Mgr.

Bratislavský samosprávny kraj

členka

5.     

Drojáková Simona, Ing.

nepedagogických zamestnancov

členka

6.     

Skubeňová Oľga, Ing.

pedagogických zamestnancov

členka

7.     

Koštial Robert, Mgr.

pedagogických zamestnancov

podpredseda

8.     

Mulik Radoslav, Ing.

rodičov žiakov

predseda

9.     

Takaciová Eva

rodičov žiakov

členka

10.       

Hrčka Milan

rodičov žiakov

člen

11.       

Nagy Viktor

žiakov

člen