Preskočiť na obsah

Back to school

Back to school 2016

Súbežne s „Najzaujímavejším podujatím školskej knižnice“ prebiehala v rámci programu Európskej únie „Späť do školy“ (Back to school) aj prednáška pre študentov 4. ročníka, ktorú viedla absolventka SPŠE Hálova Andrea Matušáková, v súčasnosti komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

Program už druhý rok organizuje Zastúpenie Európskej komisie v jednotlivých členských krajinách EÚ a jeho cieľom je priblížiť Európsku úniu študentom stredných škôl.

Prednáška o možnostiach štúdia a pracovných príležitostí, dobrovoľníckej činnosti v rámci krajín EÚ vyústila do besedy so študentami na tému „Ja ako živá kniha – moja cesta zo SPŠE Hálova do Bruselu“.

Na záver dňa sa účastníci oboch aktivít stretli v knižnici. Tešili sme sa, že Katku Brychtovú a Andrejku Matušákovú zoznámime, no len čo sa tak stalo, oni dve pokojne začali diskutovať po francúzsky! Nechceli sme zostať bokom a tak sme upriamili ich pozornosť na darčeky – čo iné ako krásne knihy.

27. októbra 2014 sme v SPŠE Hálova prežili výnimočný deň. Hoci scenár sme poctivo pripravovali, veľa vecí prebehlo inak – ešte lepšie ako sme dúfali. Do našej knihy života sa zapísala pekná kapitola.

Back to school 2017

V piatok 1. decembra 2017 sme sa už piatykrát stretli s významnou absolventkou SPŠE Hálova – Andreou Matušákovou, tajomníčkou Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

V rámci aktivity „Back to school“ nám pani Andrea prišla porozprávať o svojej ceste z Hálovej do Bruselu a tiež o tom, aké aktuálne možnosti majú študenti, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať alebo získavať pracovné skúsenosti mimo svojej rodnej krajiny. Dostali sme aj tipy na zaujímavé stáže organizované Európskym zborom solidarity.

Na záver sme absolvovali vedomostný test, vyžrebovaní správni riešitelia získali vecné ceny.