Správne miesto pre Tvoju

SPŠE HÁLOVA

Naša vízia

Chceme byť školou, v ktorej si každý študent a každý zamestnanec nájde vlastnú cestu k úspechu.

Ing. Iveta Šafránková                                                              riaditeľka SPŠE

Common Assessment Framework (CAF)

Zvyšujeme nároky na kvalitu
NEW

MENTORING

sprevádzanie študentov pri hľadaní samých seba aj svojej kariéry

OpenLab

demokratické vzdelávanie v moderných technológiách pod vedením odborníkov z praxe

FIREMNÁ PRAX

študent je platným členom tímu na reálnom pracovisku a pri riešení reálnych úloh

MOTIVÁCIA ÚSPECHMI

najlepší študenti a absolventi sú vzormi, ktoré priťahujú " TEDx Hálova"

Výber z odborných predmetov

0
žiakov
0
zamestnancov
0
učební
0
firiem pre prax

Aktuality

Veľkonočné prázdniny o:

DD
HH
MM
SC

Aj v školskom roku 2019/2020 sa najlepší študenti 2. a 3. ročníka môžu uchádzať o účasť na týchto mobilitách v rámci schváleného projektu čítaj viac.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu s názvom “JA Firma“, ktorý sa vyučuje v rámci predmetu ekonomika. V tejto fáze výučby si tretiaci zakladajú firmu – simulujúcu akciovú spoločnosť a musia si prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku na konci školského roka. Firma tohtoročných tretiakov má softvérové zameranie, jej hlavným produktom je aplikácia pomenovaná “Kam Na Strednú”, ktorá na základe vypracovania odborníkom schváleného dotazníka poskytne našej cieľovej skupine – žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, vhodnú oblasť štúdia na strednej škole. Aplikácia vyhodnotí vstupné informácie, ako napríklad záujmy, nadania a preferencie užívateľa a poskytne výstup. Ďalšími prvkami vyvíjanej aplikácie je zoznam škôl v okolí užívateľa a jednotlivé odbory na školách.

OpenLab

Tímový technický akcelerátor pre školy, je implementovaný ako školský predmet, v rámci ktorého študenti pracujú v tímoch na reálnych projektoch. V demokratickej triede získavajú digitálne zručnosti v danej technológií a dôležité mäkké zručnosti ako schopnosť riešiť problémy či kriticky myslieť. Študentom sa venuje top odborník z praxe LabMaster až 7 hodín týždenne – to je viac než slovenčina či matematika!

FORBES

Z. matuščáková

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici prináša pilotný projekt Open Labu, v rámci ktorého mladí študenti počas vyučovania programujú vlastné hry či webstránky. 

TOUCHIT.SK

REDAKCIA

OpenLab projekt vznikol minulý školský rok vďaka skupinke nadšencov zo súkromného sektora a chuti spolupracovať vo vedení SPŠE Hálova 16 v Bratislave.

NOVINY.SK

REDAKCIA

Keď vchádzame do budovy školy, šokuje nás nielen jej nová fasáda, ale aj vybavenie. Ak ste rodičom dieťaťa z klasickej petržalskej školy a rok čo rok počas rodičovského združenia sledujete jej úpadok, SPŠE na Hálovej vám bude pripadať ako súkromná.

Pokyny pre študentov

Vážení študenti,

od 30. marca 2020 až do odvolania pokračujeme v nastavenom režime domáceho elektronického vzdelávania aj overovania nadobudnutých kompetencií.

V prípade potreby môžete telefonicky alebo mailom kontaktovať riaditeľku, zástupkyne riaditeľky aj vedúceho praktického vzdelávania, univerzálny kontakt: skola@spsehalova.sk.

Písomná časť maturitných skúšok sa v tomto školskom roku neuskutoční.

Praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok v SPŠE Hálova sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

1/ Odovzdávanie písomnej časti – do 9. apríla 2020 do 20. 00 h vo formáte PDF na adresu skola@spsehalova.sk.

2/ Odovzdávanie výrobku, obhajoba PČ OZ MS – termín oznámime dodatočne.

Ústna časť maturitných skúšok by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách.

So želaním pevného zdravia

V Bratislave 24. marca 2020                                                                 vedenie SPŠE