KONTAKTY

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
Občianske združenie:
Rodičia škole
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
 

Vedenie školy

iveta

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

riaditeľka školy
0918 711 250
marica2

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0940 984 426
andrea

Ing. Andrea KUNCOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0915 525 428 
vierka

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka a koordinátorka SDV
0940 984 427

Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV

zástupca riaditeľky
0948 357 256 

Vedúci predmetových komisií

woman

Mgr. Erika Vagovicsová

spoločenskovedná
0949 015 301
erika.vagovicsova (zav) spsehalova.sk
dana

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

informačných a sieťových tech.
0949 015 283
daniela.hivesova (zav) spsehalova.sk
woman

Mgr. Katarína Bašková

prírodovedná
0949 015 304
katarina.baskova (zav) spsehalova.sk

Ing. Florián Danko

elektrotechniky
0949 015 279
florian.danko (zav) spsehalova.sk
transparent mann

Mgr. Róbert Koštial

cudzích jazykov
0949 015 288
robert.kostial (zav) spsehalova.sk
transparent mann

RNDr. Miloš Vojtek

digitálnych technológií
0949 015 298
milos.vojtek (zav) spsehalova.sk
eva2

Mgr. Eva Vengerová

telesnej výchovy a športu
0949 015 305
eva.vengerova (zav) spsehalova.sk

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov

multimédií
0948 357 256
jozef.lukianov (zav) spsehalova.sk

Podporný tím

woman

Mgr. Alena Khandlová

personalistka

0949 015 285

transparent mann

Pavol Lucký

školník

0917 402 219

woman

Mgr. Lucia Bačová

ekonómka

0917 357 679

transparent mann

Jozef Lukáč

vedúci tech. odd.

0905 886 510

woman

Ing. Jarmila Mrázová

ekonómka


transparent mann

Ivan Múčka

správca budovy

0948 984 590

woman

Ing. Anna Karelová

účtovníčka

0910 909 395

transparent mann

Pavol Terezka

IT technik

0949 015 278

woman

Ildikó Ambrózaiová

mzdárka

0903 893 640

transparent mann

Ing. Eduard Kruzslík

IT technik

0949 015 099

woman

Gabriela Hronská

tajomníčka

0948 730 081

transparent mann

Jakub Králik

technik multimédií
INTERNÍ PZ a OZEXTERNÍ PZ a OZ
1. Anderková Daniela, Mgr. 1. Bartoň Miroslav 
2. Bašková Katarína, Mgr. 2. Biskupský Vladimír 
3.Cafík Igor, PaedDr. 3.Brychtová Alena, Mgr. 
4.Cedulová  Viera, Mgr. 4. CYPRICH  VRATKO 
5.Cyprich Štefan 5.EGYED RICHARD 
6.Danko Florián, Ing. 6.FORGÁČ TOMÁŠ 
7.Dubcová Viera, Ing. 7.GÁBA LUKÁŠ 
8.Dulovcová Michaela, Mgr. 8.GLASNÁK MATERJ 
9.Federičová Marianna, Mgr. 9.GUSPAN MAREK LEVOSLAV 
10.Haragová Eleonóra, Ing. 10.HRIVNÁK MARKO 
11.Hívešová Daniela, Ing., PhD. 11.JENČO DUŠAN, ING. 
12.Hornyáková Brigita, Mgr. 12. KLEMPA MARTIN 
13.Chytilová Milena, PaedDr. 13.KOCKA RUDOLF, ING. 
14.Jurik Mário, Ing.,PhD. 14.KOVÁR  MATÚŠ 
15.Kmotorka  Michal, Mgr. 15.KRÁLIK JAKUB 
16.Kořinková Mária, Mgr. 16.KUBALA SAMUEL 
17.Koštial Róbert, Mgr. 17.MACKO HELIODOR 
18.Košútová  Eva, Mgr. 18.MAYER VANESSA 
19.Kubinová Iveta, Bc. 19.MICHEL  MICHAL 
20.Kuncová Andrea, Ing. 20.NÁDASKÝ MIROSLAV, MGR. 
21.Kuncová Klára, Mgr. 21.NEMCOVÁ ZUZANA 
22.Lukianov Jozef, Mgr. 22. PULC ANDREJ 
23.Mechurová Katarína, Mgr. 23.ŠČEPÁNOVÁ SONIA 
24.Mihalovičová  Alena, Mgr. 24.TEREZKA SLAVOMÍR, PHDR. 
25.Molnár Boris, Ing. 25.URBANOVÁ ALEXANDRA 
26.Mudroch Michal, Mgr. 26.VALOCSAY  JURAJ 
27.Novoveský  Marián, Mgr.    
28.Obselková Mária, RNDr.    
29.Ondrejková Erika, Mgr.    
30.Poláková Mária, Ing.    
31.Račko  Miroslav, Ing.    
32.Rišiaň Michal, Mgr.    
33.Supek Martin, Bc.    
34.Šafránková Iveta, Ing.    
35.Šoltésová Ľubica, Mgr.    
36.Šötétová Edita, Mgr.    
37.Tuna Ján, Ing.    
38.Vagovicsová Erika, Mgr.    
39.Valentovičová Ľubica, Ing.    
40.Veličová Mariana, Ing.    
41.Vengerová Eva, Mgr.    
42.Vojtek Miloš, RNDr.    
43.Zvadová Gabriela, Mgr.    
 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 
1. Ambrózaiová Ildikómzdová účtovníčka
2. Bačová Lucia, Mgr.ekonómka
3.Ďurianová Stanislavarecepčná
4.Hronská Gabrielatajomníčka
5.Karelová Anna, Ing.finančná účtovníčka
6.Khandlová Alena, Mgr.personálna referentka
7.Kruzslík Eduard, Ing.technik IKT
8.Lucký Pavolškolník-údržbár
9.Lukáč Jozefvedúci technického úseku
10.Lukáč Milan, Ing.recepčný
11.Močolová Margitarecepčná
12.Mrázová Jarmila, Ing.vedúca ekonomického úseku
13.Múčka Ivansprávca objektu
14.Štrbová Annaupratovačka
15.Terezka Pavoltechnik IKT