KONTAKTY

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
Občianske združenie:
Rodičia škole
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
 

Vedenie školy

iveta

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

riaditeľka školy
0918 711 250
marica2

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0940 984 426
andrea

Ing. Andrea KUNCOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0915 525 428 
jozef

Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV

zástupca riaditeľky
0948 357 256 

Podporný tým

vierka

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

projektová manažérka a koordinátorka duálneho vzdelávania
0940 984 427
Denisko

Denis PAVLÍK

IT technik
0949 015 292
englman2

Peter ENGLMAN

technický manažér
0949 015 099
woman

Mária MALINOVÁ

ekonómka
0917 357 679

Vedúci predmetových komisií

maja

Mgr. Mária Včasná

spoločenskovedná
0949 015 304
woman

RNDr. Viera Kolbaská

prírodovedná
telefon
woman

Mgr. Gabriela Zvadová

cudzích jazykov
0949 015 308
eva2

Mgr. Eva Vengerová

telesnej výchovy a športu
0949 015 305
transparent mann

Ing. Peter Farkaš

elektrotechniky
0949 015 281
dana

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

informačných a sieťových tech.
0948 015 283
transparent mann

RNDr. Miloš Vojtek

digitálnych technológií
0949 015 306
jozef

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov

multimédií
0948 357 256
Brychtová Alena. Mgr.slovenský jazyk a literatúra, administratíva a korešpondencia
Cafík Igor, PaedDr.telesná a športová výchova
Cedulová Viera, Mgr.ekonomické predmety, odborná prax
Čurma Fabiánová Erika, Mgr.pedagogická asistentka
Dojčanová Mária, RNDr.fyzika
Dubcová Viera, Ing. anglický jazyk
Farkaš Peter, Ing.elektrotechnické predmety
Haragová Eleonora, Ing.elektrotechnické predmety, informatické predmety
Hívešová Daniela, Ing., PhD.elekrotechnické predmety, sieťové technológie
Jenčo Dušan, Ing.elektrotechnické predmety
Kmotorka Michal, Mgr.telesná a športová výchova
Kocka Rudolf, Ing.informatické predmety
Kolbaská Viera, RNDr.matematika
Košútová Eva, Mgr.slovenský jazyk a literatúra
Koštial Róbert, Mgr.anglický jazyk
Kuncová Andrea, Ing.strojárske predmety, informatické predmety
Kuncová Klára, Mgr.informatické predmety
Lukianov Jozef, Mgr. et Mgr.ekonomické predmety, odborná prax
Molnár Boris, Ing.sieťové technológie
Mudroch Michal, Mgr.dejepis, občianska náuka
Obselková Mária, RNDr.matematika
Penkalová Gréta, Bc.anglický jazyk
Petranová Zuzana, Ing. nemecký jazyk
Račko Miroslav, Ing.elektrotechnické predmety
Russelová Zuzana, Mgr.nemecký jazyk
Szabo František, Mgr.matematika
Skubeňová Oľga, Ing.administratíva a korešpondencia
Snohová Marta, Ing.elektrotechnické predmety
Starychová Janka, Mgr.anglický jazyk
Šafránková Iveta, Ing.strojárske predmety, administratíva a korešpondencia
Vagovicsová Erika, Mgr.slovenský jazyk a literatúra
Valentovičová Ľubica, Ing.technické kreslenie, AutoCAD
Valušová Katarína, RNDr.matematika
Včasná Mária, Mgr.slovenský jazyka a literatúra
Veličová Mariana, Ing.ekonomické predmety
Vengerová Eva, Mgr.telesná a športová výchova, občianska náuka
Vojtek Miloš, RNDr.informatické predmety
Zvadová Gabriela, Mgr.anglický jazyk
Externí PZ 
Cyprich Štefanmultimediálna technika
Hromadová Dagmar, Ing. elektrotechnické predmety
Kniez Petersociálne siete
Kovár Matúš3D tlač
Michel Michal programovanie
Minčák Marošprogramovanie
Páterek Patriknáboženská výchova
Prikrylová Adriana, Mgr. špeciálna pedagogička
Smoľák Martin, Ing. programovanie, robotika
Supek Martin, Bc.programovanie, IoT Lab
Urban Davidsieťové technológie
Vajda Jozef, Ing.elektrotechnické predmety
Ambrózaiová Ildikóspracovanie miezd
Englman Petertechnický manažér
Denis PavlíkIT technik
Hronská Gabrielatajomníčka
  
Korčeková Renátaupratovačka
Malinová Máriaekonómka – účtovníčka
Močolová Margitarecepčná
Múčka Ivansprávca objektu
Lucký Pavolškolník
Štrbová Annaupratovačka
Pittnerová Anna, MGR. psychologička