KONTAKTY

Poštová adresa
 

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
 
Riaditeľka

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ:  0918 711 250

Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety:
RNDr. Mária OBSELKOVÁ: 0940 984 426 

Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety
Ing. Andrea Kuncová: 0915 525 428 

Zástupca riaditeľky pre odbornú prax, komunikáciu a rozvoj
Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV:  0948 357 256

Projektová manažérka a koordinátorka SDV
Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ: 0940 984 427

Študijná referentka
Emina ZAMOSTEANU: 

Ekonomické oddelenie
Ing. Simona Drojáková: 0903 756 380
Mária Malinová: 0917 357 679 
Brychtová Alena. Mgr.slovenský jazyk a literatúra, administratíva a korešpondencia
Cafík Igor, PaedDr.telesná a športová výchova
Cedulová Viera, Mgr.ekonomické predmety, odborná prax
Čurma Fabiánová Erika, Mgr.pedagogická asistentka
Dojčanová Mária, RNDr.fyzika
Dubcová Viera, Ing. nemecký jazyk
Farkaš Peter, Ing.elektrotechnické predmety
Haragová Eleonora, Ing.elektrotechnické predmety, informatické predmety
Hívešová Daniela, Ing., PhD.elekrotechnické predmety, sieťové technológie
Jenčo Dušan, Ing.elektrotechnické predmety
Kmotorka Michal, Mgr.telesná a športová výchova
Kocka Rudolf, Ing.informatické predmety
Kolbaská Viera, RNDr.matematika
Košútová Eva, Mgr.slovenský jazyk a literatúra
Koštial Róbert, Mgr.anglický jazyk
Kuncová Andrea, Ing.strojárske predmety, informatické predmety
Kuncová Klára, Mgr.informatické predmety
Lukianov Jozef, Mgr. et Mgr.ekonomické predmety, odborná prax
Molnár Boris, Ing.sieťové technológie
Mudroch Michal, Mgr.dejepis, občianska náuka
Obselková Mária, RNDr.matematika
Penkalová Gréta, Bc.anglický jazyk
Petranová Zuzana, Ing. nemecký jazyk
Račko Miroslav, Ing.elektrotechnické predmety
Russelová Zuzana, Mgr.nemecký jazyk
Szabo František, Mgr.matematika
Skubeňová Oľga, Ing.administratíva a korešpondencia
Snohová Marta, Ing.elektrotechnické predmety
Starychová Janka, Mgr.anglický jazyk
Šafránková Iveta, Ing.strojárske predmety, administratíva a korešpondencia
Vagovicsová Erika, Mgr.slovenský jazyk a literatúra
Valentovičová Ľubica, Ing.technické kreslenie, AutoCAD
Valušová Katarína, RNDr.matematika
Včasná Mária, Mgr.slovenský jazyka a literatúra
Veličová Mariana, Ing.ekonomické predmety
Vengerová Eva, Mgr.telesná a športová výchova, občianska náuka
Vojtek Miloš, RNDr.informatické predmety
Zvadová Gabriela, Mgr.anglický jazyk
Externí PZ 
Cyprich Štefanmultimediálna technika
Hromadová Dagmar, Ing. elektrotechnické predmety
Kniez Petersociálne siete
Kovár Matúš3D tlač
Michel Michal programovanie
Minčák Marošprogramovanie
Páterek Patriknáboženská výchova
Prikrylová Adriana, Mgr. špeciálna pedagogička
Smoľák Martin, Ing. programovanie, robotika
Supek Martin, Bc.programovanie, IoT Lab
Urban Davidsieťové technológie
Vajda Jozef, Ing.elektrotechnické predmety
Ambrózaiová Ildikóspracovanie miezd
  
Drojáková Simona, Ing.technicko-administratívna manažérka
Hronská Gabrielatajomníčka
Jankurová Máriaupratovačka
Korčeková Renátaupratovačka
Malinová Mária ekonómka – účtovníčka
Močolová Margitarecepčná
Múčka Ivansprávca objektu
Lucký Pavolškolník
Štrbová Annaupratovačka
Pittnerová Anna, PhDr.psychologička