KONTAKTY

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
Občianske združenie:
Rodičia škole
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
 

Vedenie školy

iveta

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

riaditeľka školy
0918 711 250
marica2

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0940 984 426
andrea

Ing. Andrea KUNCOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0915 525 428 
vierka

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka a koordinátorka SDV
0940 984 427
jozef

Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV

zástupca riaditeľky
0948 357 256 

Podporný tím

transparent mann

Ing. Eduard Kruzslík

IT technik
0949 015 292

Pavol Terezka

IT technik
woman

Ing. Jarmila Mrázová

ekonómka
0917 357 679
Alena

Mgr. Alena Khandlová

personalistka

Vedúci predmetových komisií

woman

Mgr. Erika Vagovicsová

spoločenskovedná
woman

Mgr. Katarína Bašková

prírodovedná
transparent mann

Mgr. Róbert Koštial

cudzích jazykov
eva2

Mgr. Eva Vengerová

telesnej výchovy a športu
0949 015 305
transparent mann

Ing. Ján Tuna

elektrotechniky
0949 015 281
dana

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

informačných a sieťových tech.
0948 015 283
transparent mann

RNDr. Miloš Vojtek

digitálnych technológií
0949 015 306
jozef

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov

multimédií
0948 357 256

INTERNÍ PZ a OZ

EXTERNÍ PZ a OZ

1.       

Bašková Katarína, Mgr.

 

1.       

Brychtová Alena, Mgr.

 

2.       

Cafík Igor, PaedDr.

 

2.       

Cyprich  Vratko

 

3.       

Cedulová  Viera, Mgr..

 

3.       

Cyprich Štefan

 

4.       

Dojčanová Mária, RNDr.

 

4.       

Dohnalová Adriana, Mgr.

 

5.       

Dubcová Viera, Ing.

 

5.       

Dranga  Radovan, Mgr. art.

 

6.       

Dulovcová Michaela, Mgr.

 

6.       

Hromadová Dagmar, Ing.

 

7.       

Haragová Eleonóra, Ing.

 

7.       

Kovár  Matúš

 

8.       

Hívešová Daniela, Ing., PhD.

 

8.       

Lučan Martin

 

9.       

Jurik Mário, Ing. PhD.

 

9.       

Mayer Vanessa

 

10.   

Kmotorka  Michal, Mgr.

 

10.   

Mikóczy Erik

 

11.   

Kořinková Mária, Mgr.

 

11.   

Michael  Michal

 

12.   

Koštial Róbert, Mgr.

 

12.   

Minčák  Maroš

 

13.   

Košútová  Eva, Mgr.

 

13.   

Nádaský Miroslav, Mgr.

 

14.   

Kubinová Iveta

 

14.   

Prikrylová  Adriana, Mgr.

 

15.   

Kuncová Andrea, Ing.

 

15.   

Smoľák  Martin, Ing.

 

16.   

Kuncová Klára, Mgr.

 

16.   

Supek  Martin, Bc.

 

17.   

Lukianov Jozef, Mgr.

 

17.   

Šatara Martin

 

18.   

Mechurová Katarína, Mgr.

 

18.   

Tomíková Lenka, Ing.

 

19.   

Mihalovičová  Alena, Mgr.

 

19.   

Valocsay  Juraj

 

20.   

Molnár Boris, Ing.

 

20.   

Vyskoč Adrian

 

21.   

Mudroch Michal, Mgr.

 

21.   

Vučkovskí Blažej, Bc.

 

22.   

Novoveský  Marián, Mgr.

 

 

 

 

23.   

Obselková Mária, RNDr.

 

 

 

 

24.   

Pasternáková  Anna, Mgr.

 

 

 

 

25.   

Penkalová Gréta, Bc.

 

 

 

 

26.   

Petranová Zuzana, Ing.

 

 

 

 

27.   

Pittnerová Anna, Mgr.

 

 

 

 

28.   

Račko  Miroslav, Ing.

 

 

 

 

29.   

Russelová Zuzana, Mgr.

 

 

 

 

30.   

Snohová Marta, Ing.

 

 

 

 

31.   

Starychová Janka, Mgr.

 

 

 

 

32.   

Šafránková Iveta, Ing.

 

 

 

 

33.   

Tuna Ján, Ing.

 

 

 

 

34.   

Valušová Katarína, RNDr.

 

 

 

 

35.   

Valentovičová Ľubica, Ing.

 

 

 

 

36.   

Vagovicsová Erika, Mgr.

 

 

 

 

37.   

Veličová Mariana, Ing.

 

 

 

 

38.   

Vengerová Eva, Mgr.

 

 

 

 

39.   

Vojtek Miloš, RNDr.

 

 

 

 

40.   

Zvadová Gabriela, Mgr.

 

 

 

 

1.             

Ambrózaiová Ildikó

mzdárka

2.             

Hronská Gabriela

tajomníčka

3.             

Karelová Anna, Ing.

účtovníčka

4.             

Khandlová Alena, Mgr.

personalistka

5.             

Korčeková Renáta

upratovačka

6.             

Kruzslík Eduard, Ing.

technik IKT

7.             

Lucký Pavol

školník-údržbár

8.             

Močolová Margita

recepčná

9.             

Mrázová Jarmila, Ing.

ekonómka

10.         

Múčka Ivan

správca objektu

11.         

Štrbová Anna

upratovačka

12.         

Terezka Pavol

technik IKT