Preskočiť na obsah

KONTAKTY

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
Občianske združenie:
Rodičia škole
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
 

Vedenie školy

Portrétna fotografia Ing. Iveta Šafránková

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

riaditeľka školy
0918 711 250
iveta.safrankova(zav)spsehalova.sk
Portrétna fotografia RNDr. Mária Obselková

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky všeobecnovzdelávacie predmety
0940 984 426
maria.obselkova(zav)spsehalova.sk
Portrétna fotografia Ing. Andrea Kuncová

Ing. Andrea KUNCOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
odborné predmety
0915 525 428 
andrea.kuncova(zav)spsehalova.sk
Portrétna fotografia Mgr. et Mgr. Viera Cedulová

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka a koordinátorka SDV
0940 984 427
viera.cedulova(zav)spsehalova.sk

Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV

zástupca riaditeľky
odborná prax, komunikácia a rozvoj
0948 357 256 
jozef.lukianov(zav)spsehalova.sk

Supervízori odborov

Portrétna fotografia Ing. Daniela Hívešová, PhD.

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

informačných a sieťových tech.
0949 015 283
daniela.hivesova (zav) spsehalova.sk
Portrétna fotografia Ing. Florián Danko

Ing. Florián Danko

elektrotechniky
0949 015 279
florian.danko (zav) spsehalova.sk
transparent mann

RNDr. Miloš Vojtek

digitálnych technológií
0949 015 298
milos.vojtek (zav) spsehalova.sk

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov

multimédií
0948 357 256
jozef.lukianov (zav) spsehalova.sk

Vedúci predmetových komisií

woman

Mgr. Katarína Bašková

prírodovedná
0949 015 304
katarina.baskova (zav) spsehalova.sk
woman

Mgr. Daniela Ambrová

spoločenskovedná
0949 015 301
milena.chytilova (zav) spsehalova.sk
transparent mann

Mgr. Róbert Koštial

cudzích jazykov
0949 015 288
robert.kostial (zav) spsehalova.sk
Portrétna fotografia Mgr. Eva VENGEROVÁ

Mgr. Eva Vengerová

telesnej výchovy a športu
0949 015 305
eva.vengerova (zav) spsehalova.sk

Nepedagogickí zamestnanci

woman

Mgr. Lucia Bačová

ekonómka

0917 357 679

transparent mann

Jozef Lukáč

vedúci tech. odd.

0905 886 510

woman

Ing. Jarmila Mrázová

ekonómka


transparent mann

Ivan Múčka

správca budovy

0948 984 590

woman

Ing. Anna Karelová

účtovníčka

0910 909 395

transparent mann

Pavol Terezka

IT technik

0949 015 278

woman

Ildikó Ambrózaiová

mzdárka

0903 893 640

transparent mann

Ing. Eduard Kruzslík

IT technik

0949 015 099

woman

Gabriela Hronská

tajomníčka

0948 730 081

transparent mann

Pavol Lucký

školník

0917 402 219

INTERNÍ PZ A OZ

 1. Anderková Daniela, Mgr.

 2. Bašková Katarína, Mgr.

 3. Cafík Igor, PaedDr.

 4. Cedulová  Viera, Mgr.

 5. Cyprich Štefan

 6. Danko Florián, Ing.

 7. Dubcová Viera, Ing.

 8. Dulovcová Michaela, Mgr.

 9. Federičová Marianna, Mgr.

 10. Haragová Eleonóra, Ing.

 11. Hívešová Daniela, Ing., PhD.

 12. Hornyáková Brigita, Mgr.

 13. Chytilová Milena, PaedDr.

 14. Jurik Mário, Ing.,PhD.

 15. Kmotorka  Michal, Mgr.

 16. Kořinková Mária, Mgr.

 17. Koštial Róbert, Mgr.

 18. Košútová  Eva, Mgr.

 19. Kubinová Iveta, Bc.

 20. Kuncová Andrea, Ing.

 21. Kuncová Klára, Mgr.

 22. Lukianov Jozef, Mgr.

 23. Mechurová Katarína, Mgr.

 24. Mihalovičová  Alena, Mgr.

 25. Molnár Boris, Ing.

 26. Mudroch Michal, Mgr.

 27. Novoveský  Marián, Mgr.

 28. Obselková Mária, RNDr.

 29. Ondrejková Erika, Mgr.

 30. Poláková Mária, Ing.

 31. Račko  Miroslav, Ing.

 32. Rišiaň Michal, Mgr.

 33. Supek Martin, Bc.

 34. Šafránková Iveta, Ing.

 35. Šoltésová Ľubica, Mgr.

 36. Šötétová Edita, Mgr.

 37. Tuna Ján, Ing.

 38. Vagovicsová Erika, Mgr.

 39. Valentovičová Ľubica, Ing.

 40. Veličová Mariana, Ing.

 41. Vengerová Eva, Mgr.

 42. Vojtek Miloš, RNDr.

 43. Zvadová Gabriela, Mgr

EXTERNÍ PZ a OZ

 1. Bartoň Miroslav

 2. Biskupský Vladimír

 3. Brychtová Alena, Mgr.

 4.  CYPRICH  VRATKO

 5. EGYED RICHARD

 6. FORGÁČ TOMÁŠ

 7. GÁBA LUKÁŠ

 8. GLASNÁK MATEJ

 9. GUSPAN MAREK LEVOSLAV

 10. HRIVNÁK MARKO

 11. JENČO DUŠAN, ING.

 12.  KLEMPA MARTIN

 13. KOCKA RUDOLF, ING.

 14. KOVÁR  MATÚŠ

 15. KRÁLIK JAKUB

 16. KUBALA SAMUEL

 17. MACKO HELIODOR

 18. MAYER VANESSA

 19. MICHEL  MICHAL

 20. NÁDASKÝ MIROSLAV, MGR.

 21. NEMCOVÁ ZUZANA

 22.  PULC ANDREJ

 23. ŠČEPÁNOVÁ SONIA

 24. TEREZKA SLAVOMÍR, PHDR.

 25. URBANOVÁ ALEXANDRA

 26. VALOCSAY  JURAJ
 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 
1. Ambrózaiová Ildikómzdová účtovníčka
2. Bačová Lucia, Mgr.ekonómka
3.Ďurianová Stanislavarecepčná
4.Hronská Gabrielatajomníčka
5.Karelová Anna, Ing.finančná účtovníčka
6.Khandlová Alena, Mgr.personálna referentka
7.Kruzslík Eduard, Ing.technik IKT
8.Lucký Pavolškolník-údržbár
9.Lukáč Jozefvedúci technického úseku
10.Lukáč Milan, Ing.recepčný
11.Močolová Margitarecepčná
12.Mrázová Jarmila, Ing.vedúca ekonomického úseku
13.Múčka Ivansprávca objektu
14.Štrbová Annaupratovačka
15.Terezka Pavoltechnik IKT