KONTAKTY

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
Občianske združenie:
Rodičia škole
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
 

Vedenie školy

iveta

Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

riaditeľka školy
0918 711 250
marica2

RNDr. Mária OBSELKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0940 984 426
andrea

Ing. Andrea KUNCOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
0915 525 428 
vierka

Mgr. et Mgr. Viera CEDULOVÁ

zástupkyňa riaditeľky, projektová manažérka a koordinátorka SDV
0940 984 427

Mgr. et Mgr. Jozef LUKIANOV

zástupca riaditeľky
0948 357 256 

Vedúci predmetových komisií

woman

Mgr. Erika Vagovicsová

spoločenskovedná
0949 015 301
erika.vagovicsova (zav) spsehalova.sk
dana

Ing. Daniela Hívešová, PhD.

informačných a sieťových tech.
0949 015 283
daniela.hivesova (zav) spsehalova.sk
woman

Mgr. Katarína Bašková

prírodovedná
0949 015 304
katarina.baskova (zav) spsehalova.sk

Ing. Florián Danko

elektrotechniky
0949 015 294
florian.danko (zav) spsehalova.sk
transparent mann

Mgr. Róbert Koštial

cudzích jazykov
0949 015 288
robert.kostial (zav) spsehalova.sk

Ing. Mária Poláková

digitálnych technológií
0949 015 298
maria.polakova (zav) spsehalova.sk
eva2

Mgr. Eva Vengerová

telesnej výchovy a športu
0949 015 305
eva.vengerova (zav) spsehalova.sk

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov

multimédií
0948 357 256
jozef.lukianov (zav) spsehalova.sk

Podporný tím

woman

Mgr. Alena Khandlová

personalistka

0949 015 285

woman

JUDr. Katarína Hlavenková

personalistka

0911 425 702

transparent mann

Pavol Lucký

školník

0917 402 219

woman

Mgr. Lucia Bačová

ekonómka

0917 357 679

transparent mann

Jozef Lukáč

vedúci tech. odd.

0905 886 510

woman

Ing. Jarmila Mrázová

ekonómka
transparent mann

Ivan Múčka

správca budovy

0948 984 590

woman

Ing. Anna Karelová

účtovníčka

0910 909 395

transparent mann

Tomáš Božik

študijný referent

0949 015 099

woman

Ildikó Ambrózaiová

mzdárka

0903 893 640

transparent mann

Ing. Eduard Kruzslík

IT technik

0949 015 099

woman

Gabriela Hronská

tajomníčka

0948 730 081

transparent mann

Pavol Terezka

IT technik

0949 015 278

INTERNÍ PZ a OZ

EXTERNÍ PZ a OZ

1.       

Bašková Katarína, Mgr.

 

1.       

Bartoň Miroslav

 

2.

Brychtová Alena, Mgr.

 

2.        

Cyprich  Vratko

 

3.       

Cafík Igor, PaedDr.

 

3.       

Dranga  Radovan, Mgr. art.

 

4.

Cyprich Štefan

 

4.

Ďurej Juraj

 

5.       

Cedulová  Viera, Mgr.

 

5.       

Escher Kristián

 

6.       

Dojčanová Mária, RNDr.

 

6.       

Guspan Marek

 

7.       

Dubcová Viera, Ing.

 

7.       

Hromadová Dagmar, Ing.

 

8.       

Dulovcová Michaela, Mgr.

 

8.       

Jalč Tomáš, Ing.

 

9.

Federičová Marianna, Mgr.

 

9.        

Jenčo Dušan, Ing.

 

10.       

Haragová Eleonóra, Ing.

 

10.       

Kocka Rudolf, Ing.

 

11.        

Harčar Peter

 

11.

Kovár  Matúš

 

12.       

Hívešová Daniela, Ing., PhD.

 

12.       

Mayer Vanessa

 

13.       

Jurik Mário, Ing.,PhD.

 

13.       

Michael  Michal

 

14.   

Kmotorka  Michal, Mgr.

 

14.   

Mikóczy Erik

 

15.   

Kořinková Mária, Mgr.

 

15.   

Nádaský Miroslav, Mgr.

 

16.   

Koštial Róbert, Mgr.

 

16.   

Prikrylová  Adriana, Mgr.

 

17.   

Košútová  Eva, Mgr.

 

17.   

Smoľák  Martin, Ing.

 

18.

Kožlej Ján, Mgr.

 

18.

Terezka Slavomír, PhDr.

 

19.

Krupa Filip

 

19.

Tomíková Lenka, Ing.

 

20.   

Kubinová Iveta

 

20..   

Urbanová Alexandra

 

21.   

Kuncová Andrea, Ing.

 

21.   

Valocsay  Juraj

 

22.   

Kuncová Klára, Mgr.

 

 

 

 

23.   

Lukianov Jozef, Mgr.

 

 

 

 

24.   

Mechurová Katarína, Mgr.

 

 

 

 

25.   

Mihalovičová  Alena, Mgr.

 

 

 

 

26.   

Molnár Boris, Ing.

 

 

 

 

27.   

Mudroch Michal, Mgr.

 

 

 

 

28.   

Novoveský  Marián, Mgr.

 

 

 

 

29.   

Obselková Mária, RNDr.

 

 

 

 

30.   

Ondrejková Erika, Mgr.

 

 

 

 

31.   

Petranová Zuzana, Ing.

 

 

 

 

32.   

Račko  Miroslav, Ing.

 

 

 

 

33.   

Rišiaň Michal, Mgr.

 

 

 

 

34.   

Russelová Zuzana, Mgr.

 

 

 

 

35.   

Snohová – Tresnak Marta, Ing.

 

 

 

 

36.   

Supek Martin, Bc.

 

 

 

 

37.   

Šafránková Iveta, Ing.

 

 

 

 

38.   

Tuna Ján, Ing.

 

 

 

 

39.   

Vagovicsová Erika, Mgr.

 

 

 

 

40.   

Valentovičová Ľubica, Ing.

 

 

 

 

41.   

Valušová Katarína, RNDr.

 

 

 

 

42.   

Veličová Mariana, Ing.

 

 

 

 

43.   

Vengerová Eva, Mgr.

 

 

 

 

44.   

Vojtek Miloš, RNDr.

 

 

 

 

45.   

Zvadová Gabriela, Mgr.

 

 

 

 

1.             

Ambrózaiová Ildikó

mzdárka

2.

Bačová Lucia, Mgr.

ekonómka

3.

Božik Tomáš

študijný referent

4.

Ďurianová Stanislava

recepčná

5.             

Hronská Gabriela

tajomníčka

6.             

Karelová Anna, Ing.

účtovníčka

7.             

Khandlová Alena, Mgr.

personalistka

8.             

Korčeková Renáta

upratovačka

9.             

Kruzslík Eduard, Ing.

technik IKT

10.             

Lucký Pavol

školník-údržbár

11.

Lukáč Jozef

údržbár

12

Lukáč Milan, Ing.

recepčný

13.             

Močolová Margita

recepčná

14.             

Mrázová Jarmila, Ing.

ekonómka

15.         

Múčka Ivan

správca objektu

16.         

Štrbová Anna

upratovačka

17.         

Terezka Pavol

technik IKT