KONTAKTY

Poštová adresa
 

SPŠE Hálova 16
851 01 Bratislava
IČO: 17327661
Kód školy: 618305

Sekretariát: 
Gabriela Hronská
skola@spsehalova.sk
02/63 82 34 02
 
Riaditeľka

Ing. Iveta Šafránková:  0918 711 250

Zástupkyne riaditeľky:
Mgr. Alena Brychtová: 0905 332 068
Ing. Andrea Kuncová: 0915 525 428 
 
Vedúci praktického vzdelávania

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov:  0948 357 256

Ekonomické oddelenie
Ing. Simona Drojáková: 0903 756 380
Mária Malinová: 0917 357 679 

Č.

Meno zamestnanca

Vyučovacie predmety

Triednictvo

1.     

BELÁŇ Dominik, Mgr.

informatika, etická výchova

 

2.     

Cafík Igor, PaedDr.

telesná a športová výchova

 

3.     

CYPRICH Štefan

multimediálna technika

 

4.     

Dojčanová Mária, RNDr.

fyzika

 

5.     

dubcová Viera, Ing.

anglický jazyk

I. e

6.     

fARKAŠ Peter, Ing.

elektrotechnické predmety

iii. d

7.     

Haragová Eleonora, Ing.

elektrotechnické predmety, aplikovaná informatika

iii. B

8.     

HÍvešová Daniela, Ing., PhD.

elektrotechnické predmety, sieťové technológie

ii. B

9.     

homolová Viktória, Mgr.

slovenský jazyk a literatúra

 

10.  

HROMADOVÁ Dagmar, Ing.

elektrotechnické predmety

 

11.  

HURAY Peter, Ing.

občianska náuka

 

12.  

Jančušková Emília, Mgr.

nemecký jazyk

 

13.  

Jenčo Dušan, Ing.

elektrotechnické predmety

 

14.  

Kabát Dušan, Ing., CSc.

elektrotechnické predmety

 

15.  

képešiová Zuzana, Ing.

aplikovaná informatika, programovanie

 

16.  

Kocka Rudolf, Ing.

počítačové systémy, prax

 

17.  

KOLBASKÁ Viera, RNDr.

matematika

iii. C

18.  

KOŠTIAL Róbert, Mgr.

anglický jazyk

IV. C

19.  

KRAJČI Jozef, Ing.

elektrotechnické predmety

 

20.  

Kuncová Klára, Mgr.

informatika, spracovanie multimédií

 

21.  

LUKAČOVIČ Miloš, Ing.

elektrotechnické predmety

 

22.  

MICHEL Michal

programovanie, prax

 

23.  

MOLNÁR Boris, Ing.

sieťové technológie

 

24.  

MUDROCH Michal, Mgr.

dejepis, občianska náuka

I. B

25.  

OBSELKOVÁ Mária, RNDr.

matematika

iii. A

26.  

PÁTEREK Patrik

náboženská výchova

 

27.  

PENKALOVÁ Gréta, Bc.

anglický jazyk

 

28.  

PETRANOVÁ Zuzana, Ing.

nemecký jazyk

 

29.  

Poláčková Mária, Mgr.

telesná a športová výchova

IV. D

30.  

RÁBEK Matej, Ing.

databázy, programovanie

 

31.  

RETZER Július

programovanie, prax

 

32.  

SKUBEŇOVÁ Oľga, Ing.

administratíva a korešpondencia

IV. B

33.  

SNOHOVÁ Marta, Ing.

elektrotechnické predmety

II. E

34.  

SMOĽÁK Martin, Ing.

robotika

 

35.  

STARYCHOVÁ Janka, Mgr.

anglický jazyk

I. C

36.  

Šafránko Jaroslav

prax

 

37.  

TRUBENOVÁ Alena, Mgr.

elektrotechnické predmety

 

38.  

URBAN Dávid

programovanie

 

39.  

Valentovičová Ľubica, Ing.

strojárske predmety

II. C

40.  

Včasná Mária, Mgr.

slovenský jazyk a literatúra

IV. A

41.  

Veličová Mariana, Ing.

ekonomické predmety

I. D

42.  

Vengerová Eva, Mgr.

telesná a športová výchova, občianska náuka

II. D

43.  

Vodičková Monika, Mgr.

slovenský jazyk a literatúra

II. A

44.  

Zápražný Ján, Ing.

elektrotechnické predmety

 

45.  

Zvadová Gabriela, Mgr.

anglický jazyk

I. A

Ambrózaiová Ildikóspracovanie miezd
  
Drojáková Simona, Ing.technicko-administratívna manažérka
Hronská Gabrielatajomníčka
Jankurová Máriaupratovačka
Korčeková Renátaupratovačka
Malinová Mária ekonómka – účtovníčka
Močolová Margitarecepčná
Múčka Ivansprávca objektu
Lucký Pavolškolník
Štrbová Annaupratovačka
Prikrylová Adriana, Mgr.špeciálna pedagogička