Preskočiť na obsah
Elektrotechnika baner

Akreditovaný kurz „elektrotechnické minimum“

Ak hľadáte možnosť nového uplatnenia v odbore elektrotechnického zamerania a potrebujete si doplniť vzdelanie, ponúkame Vám možnosť absolvovať kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný  kurz je určený pre osoby so záujmom získať:

  1. odborné vedomosti a zručnosti potrebné k výkonu prác pri montáži, oprave alebo údržbe elektrotechnických zariadení,
  2. osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z.

 

Požadované vstupné vzdelanie (úspešne ukončené minimálne)

  1. úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie) alebo
  2. stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list) alebo
  3. úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Rozsah vzdelávania: 400 hodín

Cena za kurz:

800,00 € zahŕňa prezenčnú výučbu, materiály na štúdium, skúšku a vydanie osvedčenia.

Forma vzdelávania:

  1. vzdelávanie sa bude realizovať kombinovanou formou – prezenčne a dištančne.
  2. prezenčne v popoludňajších hodinách 3x týždenne od 15,00 h – 19,30 h (5 vyučovacích hodín, 45 minútových)
  3. dištančne formou elektronickej komunikácie
  4. Harmonogram vzdelávania upresní lektor s účastníkmi kurzu na prvom stretnutí.

Ukončenie kurzu:

Podmienkou úspešného ukončenia akreditovaného kurzu je minimálne 75% účasť  na vzdelávaní a úspešné vykonanie záverečnej skúšky kurzu.

Doklad o vzdelaní:

osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kontakt:

e-mail: viera.cedulova@spsehalova.sk

mobil: 0940 984 427

Kurz bude otvorený pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov. O termíne otvorenia kurzu budú záujemcovia  upovedomení oznamom na webovej stránke školy a e-mailom.

Prihláška na kurz: tu

Vyplnenú prihlášku pošlite mailom na adresu.