Preskočiť na obsah

Odborná prax

Prioritou SPŠE Hálova je výchova moderných odborníkov v elektropriemysle so špecializáciou na sieťové a počítačové technológie, o ktorých je ustavičný a neutíchajúci záujem nielen na Slovensku. Odborníkov, ktorí budú rýchlo a profesne uplatniteľní v zamestnaní, či pripravení na úzko špecializované odborné pokračovanie na univerzitách. Okrem teoretickej zložky vzdelávania našim študentom zabezpečujeme aj tak potrebnú a mnohokrát skloňovanú praktickú zložku odbornej prípravy.

Odborná prax je nesmierne podstatná najmä pre tých študentov, ktorí reflektujú na denne spomínané potreby trhu práce a nedostatok odborných pracovníkov so stredoškolským vzdelaním na Slovensku. Bez praktických odborných kompetencií a zručností sa absolvent ťažko začleňuje do pracovného procesu u zamestnávateľa. Dlhé zapracovávanie nováčika stojí firmu nemalé prostriedky, čo často vedie k neprijímaniu čerstvých absolventov.

Aj toto sú dôvody, prečo SPŠE Hálova rozvíja spôsoby a možnosti tej najlepšej odbornej praktickej prípravy našich študentov – budúcich absolventov.

Okrem praxe vo vlastných technických laboratóriách, špecializovaných učebniach či dielňach odbornej praktickej prípravy pod vedením odborných pedagógov zabezpečujeme študentom aj odbornú prax u zamestnávateľov.

Byť v konkrétnej firme, pracovať s konkrétnymi zamestnancami a na konkrétnom probléme či zákazke je pre študentov to najlepšie praktické vzdelávanie. Študent sa stáva počas štúdia platným členom tímu a uvedomuje si, že je v reálnom čase, na reálnom pracovisku a rieši naozaj reálnu situáciu. Tieto aspekty vnútorne a podvedome nútia študenta byť v strehu, zapájať všetky zmysly a cvičiť zároveň aj jemnú motoriku, taktiež spájať teoretické vedomosti s prebiehajúcim dejom a nutnosťou riešiť danú odbornú problematiku. Odborná prax študentov na pracoviskách zamestnávateľov je tým najvhodnejším spôsobom osvojenia si firemnej politiky a kultúry, hierarchie vo firme, smerovania, plánovania, ale aj odmeňovania či spoločných mimopracovných aktivít. Jednoducho povedané, študent zažije „ako to vo firme chodí“.

Trend potreby prakticky skúsených absolventov stredných škôl neustále rastie, o čom svedčí aj samotný záujem firiem, ktoré ponúkajú SPŠE Hálova spoluprácu. Okrem stabilných firiem, s ktorými naša škola dlhodobo spolupracuje, snažíme sa angažovať aj nové spoločnosti s prihliadnutím na miesto ich podnikania, nakoľko SPŠE Hálova navštevujú žiaci aj z mimobratislavských regiónov.

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov 

Pokyny a zmluvy k odbornej praxi na prevzatie:

Zmluva o odbornej praxi pre žiakov II. a III. ročníka Máj 2024

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov IV. ročníka škol. r. 2024/2025