jedalny listok

Postup odhlásenia z obeda žiakom v daný deň:

  • – obed odhlásiť najneskôr do 8:30
  • – formou e-mailu na: centrala@vasestravovanie.sk aj info@ggfs.eu
  • – uviesť : meno, priezvisko študenta, trieda, dátum odhlásenia, menu obeda a škola