erasmus
Erasmus+ 2019/2020 – KA102 Odborné vzdelávanie a príprava
 
Erasmus+ 2018/2019 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt “Erasmus+ – šanca odborného rozvoja pre najlepších”
 
Erasmus+ 2017/2018 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt “Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou”
 
Erasmus+ 2016/2017 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt “Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy”
 
Erasmus+ 2015/2016 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt “Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa – elektrotechnika v praxi”
 
Erasmus+ 2014/2015 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt “Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce”