Erasmus+ 2018/2019 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt „Erasmus+ – šanca odborného rozvoja pre najlepších“
 
Erasmus+ 2017/2018 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt „Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou“
 
Erasmus+ 2016/2017 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt „Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy“
 
Erasmus+ 2015/2016 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt „Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa – elektrotechnika v praxi“
 
Erasmus+ 2014/2015 – KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – projekt „Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce“