PS

Prijímacie konanie

Ďakujeme všetkým uchádzačom o prípravku, dosiahli sme plný počet v online triedach, prípravka je už v prevádzke, viac záujemcov o prípravu na štúdium už neprijímame.

Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie ministra školstva o dôležitých termínoch v školstve