PS

Prijímacie konanie

Výsledky PS odbor ELEKTROTECHNIKA

prijatí     splnili neprijatí     nesplnili neprijatí

Výsledky PS odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

prijatí     splnili neprijatí     nesplnili neprijatí

Výsledky PS odbor PROGRAMOVANIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

prijatí     splnili neprijatí     nesplnili neprijatí

Výsledky PS odbor MULTIMÉDIÁ

prijatí     splnili neprijatí     nesplnili neprijatí

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy zverejní 18. 05. 2022. Zákonný zástupca uchádzača potvrdí nástup/nenástup v termíne od 18.05.2022 do 23. 05. 2022

Kritériá prijatia 2022/2023

Registračný formulár pre prípravku

Oznamujeme Vám, že z dôvodu naplnenia počtu účastníkov kurzu Prípravka na štúdium sme ukončili prihlasovanie

Informácie o prípravke pre prijímacie konanie na školský rok 2022/2023

Tematické okruhy

Úlohy SJL

Prípravka test 9

Prípravka test 10

Prípravka test 11

Prípravka test 12

Prípravka test 13