h3

Všeobecné informácie

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok:

DOPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
HodinaZačiatokKoniecPrestávka
0.7:107:555 min
1.8:008:455 min
2.8:509:3510 min
3.9:4510:3010 min
4.10:4011:255 min
5.11:3012:15 –
POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE
HodinaZačiatokKoniecPrestávka
6.13:0013:455 min
7.13:5014:355 min
8.14:4015:25 –

Tabuľka hodnotení pre žiakov:

HODNOTENIE v %

ZNÁMKA

100 – 90

výborný

89 – 73

chválitebný

72 – 56

dobrý

55 – 45

dostatočný

44 – 0

nedostatočný

45 % a menej- učiteľ napomína žiaka za slabý prospech

Stravovanie

 
Obedy sa vydávajú v školskej jedálni v pondelok až piatok od 11:30 do 13:30 h.
Cena jedného obeda pre žiaka SPŠE Hálova: 1,80 €.
V pondelok až piatok je možný výber z troch jedál:
1. mäsité
2. bezmäsité
3. sladké
 
Obed si možno objednať deň vopred v školskej jedálni.

 

Lekárska starostlivosť (dorastový lekár, stomatológ)

 

Žiaci si zabezpečujú individuálne podľa trvalého bydliska.