Preskočiť na obsah
Rodičia škole 2% dane baner

Rodičia škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto školskom roku nám môžete pomôcť zvýšiť úroveň kvality školy, jej modernizáciu a vytváranie dôstojných materiálnych a priestorových podmienok. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu Rodičia škole.

Ďakujeme za Vaše príspevky v minulom školskom roku, ktoré nám pomohli zabezpečiť a zmodernizovať technické vybavenie školy a zvýšiť kvalitu vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov.

Vaše 2% sú prejavom dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Aj z Vašich príspevkov sme vytvorili pre Vaše deti tieto nové učebne.

Vyhlásenie a pokyny k poukázaniu 2% daní za rok 2023:

 
Rodičia škole, o.z.
Hálova 16, 851 01 Bratislava
IČO: 30812062 
TATRA BANKA č. ú.: 2625250519/1100

IBAN SK10 1100 0000 0026 2525 0519