Preskočiť na obsah
Počítačové systémy baner

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

VYUČOVACIE PREDMETY

Predmet počítačové systémy budeš študovať vo 4. ročníku v  odbore elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy (4hodiny týždenne teória a 2 hodiny týždenne cvičenia), ktorý  je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s počítačmi po teoretickej i praktickej úrovni.  

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Žiaci sa naučia:

  • zostavovať PC z aktuálne preferovaných hardwarových komponentov, diagnostikovať a odstrániť chyby hardvéru,
  • ovládať princípy a činnosti elektronických zariadení, sieťových aktívnych prvkov, zabezpečovacích systémov, diaľkového  riadenia a monitoringu, 
  • pracovať s operačnými systémami,  tvoriť softvér pomocou rôznych programovacích techník, inštalovať aplikačné programy, 
  • realizovať projekt štruktúrovanej kabeláže vrátane jeho zakreslenia do stavebnej dispozície s návrhom serverovne a dátového centra,
  • konštruovať a spravovať počítačovú sieť so správou servera a klientskych počítačov v doméne,
  • tvoriť Image diskov, klonovať, konfigurovať diskové polia RAID  v serveroch,
  • spravovať doménový, mailový, databázový a webový server.

 

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Predmet má aj svoj „krúžok“, (cvičenia z Počítačových systémov a správa WiFi siete), kde  môžeš  pracovať pod odborným dohľadom učiteľa a pripravovať sa na SOČ (stredoškolská odborná činnosť), alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží, ktoré sú aj finančne ocenené a získavajú  ďalšie významné možnosti vo forme  postupu na výberové vysoké školy alebo uplatnenie v prosperujúcich firmách.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách technického zamerania napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatikyStrojnícka fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Absolventi sa môžu uplatniť v oblasti  servisných a obchodných organizáciách, ako správcovia servera a technici počítačových sietí, programátori, poskytovatelia internetu a dizajnér web stránok, vedomosti absolventa ho predurčujú v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole technického charakteru.