Preskočiť na obsah

RELAX ZÓNA

Pravidlá Relax Zóny:

 1. Udržujte čistotu a poriadok
 2. Spotrebiče vráťte do pôvodného stavu
 3. Upracte po sebe stôl a stoličky
 4. Prispôsobte hlasitosť televízorov
 5. Buďte ohľaduplní k ostatným
 6. Rešpektujte študujúcih študentov
 7. Vyvarujte sa činnostiam ohrozujúcim zdravie študentov, poškodenie nábytku a vybavenia
 8. Poškodenie vybavenia nahláste na sekretariát
 9. Platí zákaz odnášania vybavenia mimo zóny
 
 

TEN, KTO NEBUDE DODRŽIAVAŤ VYŠŠIE UVEDENÉ PRAVIDLÁ BUDE MAŤ OBMEDZENÝ PRÍSTUP DO RELAX ZÓNY.

VYBAVENIE V RELAX ZÓNE MÁ URČITÚ ŽIVOTNOSŤ, AK JU SKRÁTITE, PRIPRAVÍTE NÁS O MOŽNOSŤ HO POUŽÍVAŤ.

DÚFAME, ŽE SI V TEJTO MIESTNOSTI UŽIJETE KRÁTKE PAUZY A RELAX MEDZI UČENÍM.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ MINÚTY ODPOČÍNKU

ĎAKUJEME!

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA SPŠE HÁLOVA 16
 

V Relax Zóne sa nachádza:

 • 4x LG TV
 • 2X PS4 Pro
 • 4 DualShock Controllers