Preskočiť na obsah
Článok TECHNOLOGY SUMMER CAMP 2023

Z kapacitných dôvodov / naplnenia maximálneho počtu detí v turnuse, bola registrácia ukončená!

TECHNOLOGY SUMMER CAMP 2023

je letná vzdelávacia aktivita, určená prevažne žiakom základných škôl, ktorí v budúcom školskom roku 2023/2024 nastupujú do siedmeho, ôsmeho, alebo deviateho ročníka.

Forma CAMP-u je denná od 08:00 – 15:30 h.  Bude realizovaná v dopoludňajšej vzdelávacej časti v odborných učebniach a v popoludňajšej fáze v telocvičných a oddychových priestoroch SPŠE Hálova.

Žiaci sa zábavnou formu  dozvedia a aj naučia, ako pracovať s modernými technológiami. Je to aj spôsob ako zažiť týždeň na strednej v atraktívnych odboroch.

Turnus: 10. 7. – 14. 7. 2023

Cena: 170,-€ zahŕňa pitný režim, desiatu, obed, olovrant, tričko a darček.

Postup: zákonný zástupca zaregistruje dieťa cez registračný formulár, následne obdrží informácie o platbe. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet bude elektronicky potvrdené zaradenie do campu. 

Registračný formulár

Kontaktný mail

Tešíme sa s vami na skvelé TECHNOLOGICKÉ LETO !

Počas CAMPU môžeš napríklad...

3D tlač

Nakresliť, vymodelovať a vytlačiť si vlastnú menovku

Multimédiá

Nahrať podcast, zostrihať video, alebo odvysielať LIVE STREAM

IoT a Robotika

Naprogramovať robota, aby vykonal príkazy, alebo našiel cestu späť

Programovanie

Vytvoriť svoj vlastný web a spustiť ho do prevádzky na doméne

RELAX ZONE

V našej skvelej Relax Zone si môžeš vybrať z viacero hier na našich konzolách, zahrať si kalceto, alebo pozrieť seriál

ŠPORT A HRY

Dve telocvične pre florbal, basketbal, volejbal, či futsal môžeš vystriedať za stolný tenis, alebo navštíviť fitko

TECHNOLOGY SUMMER CAMP ❤ SPŠE Hálova 16, 851 01 Bratislava © 2022