Preskočiť na obsah
3D tlač baner

3D tlač - grafické systémy - technické kreslenie

VYUČOVACIE PREDMETY

Technické kreslenie budeš študovať v 1. ročníku v odbore informačné a sieťové technológie (3 hodiny týždenne)  a  v 1. a 2. ročníku v odbore elektrotechnika (3 a 2 hodiny týždenne) . V odbore elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy si môžeš rozšíriť zručnosti v tejto oblasti na predmete grafické systémy (3 hodiny týždenne).

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

V programe AutoCAD a v programe Autodesk Inventor sa naučíš vytvárať modely súčiastok aj funkčné zostavy. Virtuálny model dokážeš vyexportovať do 3D tlačiarne a vytlačiť. Na rôznych typoch školských 3D tlačiarní, napr. GeeeTech i3, GeeTech E180, JGAURORA A5, Malyan M150, Prusa MK2S, Colido Print-rite, Photon S atď. získaš praktické zručnosti od bežnej obsluhy až po korekciu vzniknutých chýb a riešenie poruchových stavov. Na záver štúdia zostrojíš funkčný model a svoje vedomosti a zručnosti môžeš využiť pri tvorbe praktickej maturitnej práce.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Predmet má aj svoj „krúžok“, kde  môžeš  pracovať pod odborným dohľadom učiteľa a pripravovať sa na SOČ (stredoškolská odborná činnosť) alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky alebo na vysokú školu technického zamerania.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatikyStrojnícka fakultaStavebná fakulta.

ZAMESTNANIE V ODBORE

Ak chceš skôr hneď zarábať, môžeš sa uplatniť vo veľmi žiadaných profesiách: CAD konštruktér v automobilovom priemysle,  operátor výroby, údržbár,  AutoCAD technik,  montážny pracovník, technik prípravy výroby, technológ a mnohých iných.

A teraz môžeš nahliadnuť ako to vyzerá pri vyučovaní na týchto predmetoch: