Preskočiť na obsah
Programovanie baner

Programovanie

„O 15 rokov budeme programovanie vyučovať rovnako, ako teraz čítanie a písanie. A keď sa vtedy obzrieme späť, budeme sa čudovať, prečo sme tak neurobili skôr.“

Mark Elliot Zuckerberg, zakladateľ Facebooku

VYUČOVACIE PREDMETY

Odbor informačné a sieťové technológie

Predmet programovanie budeš študovať v 1. až 4. ročníku (2 hodiny týždenne). 
Na predmete webové technológie sa budeš učiť vytvárať www stránky – v 2. až  4. ročníku  (2 hodiny týždenne).
V 3. a 4. ročníku  na predmete rozvoj odboru sa budeš venovať vývoju hybridných aplikácií a počítačových hier.

Odbor elektrotechnika

Programovať sa  budeš učiť  na predmete aplikovaná informatika  v 2. a 4. ročníku (2 hodiny týždenne) . Budeš sa učiť aj vytvárať www stránky na predmete výpočtová technika
v 3. ročníku  (2 hodiny týždenne).

ZÍSKANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Odbor informačné a sieťové technológie

Budeš sa učiť programovať v programovacích jazykoch C++C# a Java. Zo začiatku budeš používať voľne šíriteľný program CodeBlocks, neskôr najnovšie verzie profesionálnych vývojových prostredí – MS Visual StudioNetBeans a pod.
Na vytváranie www stránok budeš používať  voľne šíriteľne vývojové prostredia a editory pre HTMLCSSJavaScriptPHP atď.

Odbor elektrotechnika

V odbore  elektrotechnika sa učia dva programovacie jazyky: C a Java. Na hodinách budeš používať voľne šíriteľný program CodeBlocks pre jazyk C a NetBeans pre jazyk Java.
Na vytváranie www stránok budeš používať  voľne šíriteľne vývojové prostredia a editory pre HTMLCSSJavaScript atď.

VOĽNÝ ČAS V ŠKOLE – SÚŤAŽE – PROJEKTY

Programátorské predmety majú  aj svoje „krúžky“ mimo vyučovania, kde  môžeš  pracovať pod odborným dohľadom učiteľov a pripravovať sa na rôzne súťaže –  SOČ(stredoškolská odborná činnosť), ZENIT v programovaní, Olympiáda v informatike, PROFIIT, Korešpondenčný seminár z programovania alebo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

NADVÄZUJÚCE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou máš možnosť pokračovať vo vzdelávaní a špecializácii na vysokej škole, napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológiíFakulta elektrotechniky a informatikyStrojnícka fakulta, Stavebná fakulta, alebo Univerzita Komenského – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZAMESTNANIE V ODBORE

Po skončení školy sa môžeš uplatniť vo veľmi žiadaných a dobre platených IT profesiách: programátor, vývojár, IT tester,  databázový administrátor, databázový analytik a mnohých iných.