Plán sprevádzania počas DOD 

1/ Vstupná hala, prevzatie skupiny žiakom

2/ Multimediálne štúdiá (Lukianov, Králik prezentácia odboru Multimédiá) MUM 

3/ Malé schodisko IKT poschodie IoT + IKT (učebne IKT a IoT k nahliadnutiu) IST+ELK 

4/ Veľké schodisko dole 3D tlač (učebňa k nahliadnutiu) ELK+IST 

5/ Relax zóna 

6/ Veľké schodisko dole ELM 2, 3 (Danko, Tuna, Račko prezentácia odboru Elektrotechnika) ELK+IST+MUM 

7/ Prechod prístavba schody hore RoboLab (učebňa k nahliadnutiu) ELK+IST 

8/ Prístavba 2 poschodie GamesLab (Vojtek, Poláková – prezentácia odboru PDT) PDT 

9/ El. inštalácie PRAX5 (učebňa k nahliadnutiu) ELK

10/  CISCO (učebňa k nahliadnutiu) ELK+IST+MUM 

11/ Prechod do školy AUT/SIE (Hívešová, Molnár, Jurik – prezentácia odboru IST) ELK+IST+MUM 

12/ MAT 1, 2 (Bašková, Vagovicsová – prezentácia PS SJL/MAT  ) + info prípravka 

13/ Schody dole Podporný tím + dotazník spokojnosti (možnosť pozrieť telocvične a kardio zónu)

Koniec prehliadky