DOD banner 22.2.2024 8:30-14:00 nutná registrácia

Plán sprevádzania počas DOD 

1/ Vstupná hala, prevzatie skupiny žiakom SPŠE

2/ Multimediálne štúdiá (Mgr. Lukianov, prezentácia odboru Multimédiá) 

4/ Veľké schodisko dole 3D tlač (učebňa k nahliadnutiu)

5/ Relax zóna 

6/ Veľké schodisko dole ELM 2, 3 (Ing.Danko, prezentácia odboru Elektrotechnika)

7/ Prechod prístavba schody hore RoboLab (učebňa k nahliadnutiu)

8/ Prístavba 2 poschodie GamesLab (RNDr. Vojtek, prezentácia odboru PDT) 

9/ El. inštalácie PRAX5 (učebňa k nahliadnutiu) 

10/  CISCO (učebňa k nahliadnutiu)

11/ Prechod do školy AUT/SIE (Ing. Hívešová, prezentácia odboru IST)

12/ MAT 1, 2 (Mgr. Rišiaň, Mgr. Ambrová – prezentácia PS SJL/MAT  ) 

13/ Schody dole Podporný tím + dotazník spokojnosti (možnosť pozrieť telocvične a kardio zónu)

Koniec prehliadky