Finále CanSat

Dňa 9.5. sa náš tím HalSat zúčastnil na finále súťaže CanSat, kde obsadil spomedzi 14 tímov krásne 2. miesto!🥳👏🏼

V rámci tejto súťaže mali žiaci stredných škôl zhotoviť družicu vo veľkosti plechovky, ktorá má pomocou navrhnutej elektroniky merať dáta počas pádu z 1 km.

Náš tím tvorili žiaci:

Andrej Ďorď (Leader tímu- elektronika, programovanie a návratový systém),

Adam Mižu (elektronika),

Jakub Čulík (Dokumentácia a návratový systém),

Filip Kyrinovič (3D modelovanie a 3D tlač),

Ronald Lenghard (Soc. siete a 3D tlač),

Mikuláš Břečka (Programovanie).

Na finále bol tím veľmi dobre pripravený. Ich CanSat bol zhotovený vďaka ich zručnostiam z elektroniky, konštruovania, 3D tlače a programovania. Elektroniku tvorila kombinácia hlavnej obvodovej dosky CanSat Next so senzorom plynov, GPS, UV žiarenia, kvality ovzdušia, plynov, teploty a vlhkosti. Zároveň boli na CanSate umiestnené dve kamery, pričom hlavná snímala horizontálny záznam okolia a druhá snímala otvorenie a fungovanie padáku počas letu.

Konštrukcia bola vytlačená na 3D tlačiarni. Model bol navrhnutý tak, aby nie len odniesol všetku potrebnú elektroniku, no taktiež aby prežil pád. Túto situáciu sa žiaci rozhodli vyriešiť pomocou návrhu tela z troch častí pričom každá bola vytlačená z rôznych materiálov. Správnemu výberu materiálu predchádzalo množstvo testovacích pádov výtlačkov z materiálov PLA, PCTG, ASA a XT-CF20. Z týchto testov sa najviac osvedčil abrazívny filament XT-CF 20, ktorý obsahuje prášok z uhlíkového vlákna čo mu pridáva na pevnosti a odolnosti voči nárazom. Zvyšok konštrukcie tvoril poklop elektroniky z materiálu PCTG a gumená päta z materiálu TPU, ktorá bola umiestnená na spodnej časti konštrukcie pre zjemnenie dopadu. Návratový systém-padák si žiaci navrhli tak, aby padal 5,5 m/sekundu a zhotovili ho z materiálu RipStop. Tím zaujal aj vďaka dobre spracovanej dokumentácií, čo ocenilo viacero porotcov.

Pre nahliadnutie k procesu tvorby navštívte stránku tímu na instagrame

Za tento úspech chceme taktiež poďakovať spoločnosti SOSA – Slovak Organisation for Space Activities , ktorá nám vďaka svojím odborníkom sprostredkovala veľké množstvo cenných informácií na prednáškach v priebehu roka, bez ktorých by tento úspech nebol možný.

Taktiež sa chceme poďakovať organizátorovi Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), za skvelé podujatie a organizáciu v priebehu celého školského roku.

Vďaka patrí aj vedeniu našej školy za podporu realizácie tohto projektu v našej škole!

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí a tešíme sa na jej pokračovaní v ďalších rokoch!

Matúš Kovár – lektor

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp