Adaptačný týždeň banner

Adaptačný týždeň

Ako každý rok, aj tento rok sa konal na SPŠE Hálova adaptačný týždeň pre všetkých prvákov. Cieľom bolo v hlavnej miere vytvorenie vzťahov medzi novými spolužiakmi, triednymi učiteľmi, mentorom a školským podporným tímom. 

Rozvrh adaptačného týždňa prebiehal v každej triede v iných časoch, ale v zásade ho tvorili tieto aktivity: 

  • Triednické hodiny, kde sa žiaci zoznamovali navzájom so spolužiakmi, s triednou učiteľkou/triednym učiteľom, spoznávali školu (šatne, jedáleň, telocvične …). Triedny učiteľ ich informoval o Školskom poriadku, funkciách Edupage, preberali sa učebnice a predmety, ktoré ich v prvom ročníku čakajú. 
  • Účelové cvičenia boli realizované v prírode spolu s našimi učiteľmi telesnej výchovy a triednymi učiteľmi.  
  • Mentoring je systém na pomoc a podporu k rozvíjaniu schopností, zlepšovanie výkonu k dosahovaniu cieľov, ktoré má žiak stanovené. Mentorom na škole a prezentáciu na túto tému mal náš bývalý žiak Viktor Nagy. 
  • V rámci adaptačných hier so školským podporným tímom a triednymi učiteľmi boli zaradené aktivity vhodné na adaptáciu v novom prostredí a budovanie nových vzťahov. Zamestnanci tímu sa predstavili a pripravili pre žiakov aktivity v interiéry aj na školskom dvore. Školský podporný tím tu však nie je len pre prvákov, ale pre všetkých študentov a zamestnancov školy. Našou úlohou je presne to, čo máme v názve – podporovať, či už je to učenie, vzťahy, náročné rozhodnutia, oblasť psychického zdravia, či záujem o sebarozvoj (viac: https://spsehalova.sk/pomahajuce-profesie-v-edukacii/) 
  • o.z. Kaspian – preventívna aktivita na tému užívania omamných látok, kde si žiaci mohli vyskúšať s nasadením interaktívnych okuliarov, ako vidí človek pod vplyvom omamnej látky. O.z. Kaspian poskytuje aj poradenstvo nielen pre deti a mládež ale aj pre ich rodičov, je to komunitné zariadenie, ktoré je možné využívať napríklad po skončení vyučovania. Taktiež prevádzkujú skatepark v Petržalke (viac: https://kaspian.sk/komunitne-aktivity/
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp