Biela pastelka na Hálovej

Tím DOBROVOĽNÍCTVO (Valentovičová, Brychtová, Dojčanová, Dubcová) uskutočnil svoju prvú plánovanú akciu BIELA PASTELKA.

O spoluprácu sme požiadali žiakov 3. ročníka. Prihlásilo sa 9 žiakov z III.A a III.C triedy,  z ktorých sme vytvorili 3 tímy. Dobrovoľníkov sme poučili podľa pokynov organizátorov. Pre vykonávanie tejto akcie si vyplnili poverenie a informovaný súhlas, ktorý podpísali aj rodičia. O pripravovanej akcii informovali svojich spolužiakov a zamestnancov školy  prostredníctvom školského rozhlasu.

Dňa 24. 9. 2021 sa uskutočnil 20. ročník verejnej zbierky BIELA PASTELKA (ambasádorka – Adela Vinczeová) na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zbierku vykonávali Ladislav Trnka, Filip Líška a Viktor Syukov (výnos zbierky 153,12 €),  Sofia Fülöpová,  Sára Fülöpová a Lenka Blahová (výnos zbierky 213,14 €), Patrik Svorada, Bohuš Zeman a Emil Suchánek (výnos zbierky 248,50 €). 

Celkový výnos zbierky spolu bol 614,79 .

Pokladničky s poverením odovzdali  v OC Eurovea. Výnosy zbierok oznámil a za spoluprácu poďakoval Tomáš Bako, vedúci Krajského strediska Bratislava, ÚNSS, Sekulská 1, Bratislava.

K úspechu zbierky prispeli všetci, ktorí sa do nej zapojili. Odniesli si dobrý pocit, že pomohli.

Ing. Ľubica Valentovičová

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp