Biela pastelka na Hálovej

Tím DOBROVOĽNÍCTVO (Valentovičová, Brychtová, Dojčanová, Dubcová) uskutočnil svoju prvú plánovanú akciu BIELA PASTELKA.

O spoluprácu sme požiadali žiakov 3. ročníka. Prihlásilo sa 9 žiakov z III.A a III.C triedy,  z ktorých sme vytvorili 3 tímy. Dobrovoľníkov sme poučili podľa pokynov organizátorov. Pre vykonávanie tejto akcie si vyplnili poverenie a informovaný súhlas, ktorý podpísali aj rodičia. O pripravovanej akcii informovali svojich spolužiakov a zamestnancov školy  prostredníctvom školského rozhlasu.

Dňa 24. 9. 2021 sa uskutočnil 20. ročník verejnej zbierky BIELA PASTELKA (ambasádorka – Adela Vinczeová) na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zbierku vykonávali Ladislav Trnka, Filip Líška a Viktor Syukov (výnos zbierky 153,12 €),  Sofia Fülöpová,  Sára Fülöpová a Lenka Blahová (výnos zbierky 213,14 €), Patrik Svorada, Bohuš Zeman a Emil Suchánek (výnos zbierky 248,50 €). 

Celkový výnos zbierky spolu bol 614,79 .

Pokladničky s poverením odovzdali  v OC Eurovea. Výnosy zbierok oznámil a za spoluprácu poďakoval Tomáš Bako, vedúci Krajského strediska Bratislava, ÚNSS, Sekulská 1, Bratislava.

K úspechu zbierky prispeli všetci, ktorí sa do nej zapojili. Odniesli si dobrý pocit, že pomohli.

Ing. Ľubica Valentovičová

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp