DOD online II.

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás DRUHÝ ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 9 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab/Študentská spoločnosť, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie.

Adresy do miestností vám zašleme mailom po vyplnení a odoslaní nasledovného formulára.

https://forms.gle/8pRxEmhtpbtoLiiA9

Videokonferencie budú spustené v stredu 13. 01. 2021 od 14:00 h do 15:30 h.

Ďalší ONLINE Deň otvorených dverí plánujeme vo februári, podľa možnosti návratu do škôl. Informácie hľadajte na našej webovej stránke.

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp