Článok Enviro/energo – exkurzia

Enviro/energo – exkurzia

V dňoch 6. a 7. 10 sa triedy III.E a II.A zúčastnili na exkurzii s energetickou a environmentálnou tematikou vo vodnej elektrárni v Gabčíkove. Po prezentácii rekonštrukcie plavebných komôr sme absolvovali prehliadku vodného diela. Podarilo sa nám dostať aj na veliteľský mostík, kde sme mali možnosť sledovať fungovanie celého komplexu. Následne sme sa venovali environmentálnej téme, projektu “Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj”  Dunajskemokrade . 

Táto prezentácia bola organizovaná projektovým tímom VV, š. p. a SVP, š. p. v rámci osvetovej kampane projektu ” Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj”- ACC04P06, ktorý je podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp