Interaktívna prehliadka FLIP Viedeň banner

Interaktívna prehliadka FLIP Viedeň

Dňa 17. októbra 2019 sa žiaci  II.C a II. E zúčastnili na zaujímavom podujatí s cieľom získať základné vedomosti z finančnej gramotnosti „Interaktívna prehliadka finančného parku FLIP.“

Pedagogický dozor vykonávali Ing.Marta Snohová, Ing. Ján Zápražný, Ing. Ľubica Valentovičová.

Slovenskí lektori predstavili základy a zaujímavosti z oblasti finančnej gramotnosti, vysvetlili pravidlá interaktívnej prehliadky a sprevádzali nás celou prehliadkou finančného parku.

Žiaci boli vtiahnutí do problematiky prostredníctvom hier a súťaží.

Prehliadka mala vysokú profesionálnu aj technickú úroveň a žiaci s nadšením riešili pomocou tabletov úlohy z oblasti finančnej gramotnosti.

Na konci prehliadky si mohli svoje výstupné vedomosti porovnať so vstupnými a jednohlasne prehlásili : „Bolo to dobré J“

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp