Článok Návšteva z ČR banner

Návšteva z ČR

V pondelok 11. septembra sme v SPŠE Hálova 16 privítali vzácnu návštevu, hejtmanku Středočeský kraj – oficiální stránka pani Petru Peckovú Hejtmanka Petra Pecková v sprievode predsedu Bratislavský krajJuraj Droba a riaditeľky odboru školstva Jany Zápalovej.

Po krátkom obojstrannom zhodnotení problematiky regionálneho školstva v oboch krajinách sme vzácnu návštevu previedli priestormi školy a odbornými učebňami. Pani hejtmanka neskrývala nadšenie a takmer v každej učebni mala množstvo otázok k procesu odbornej výučby, ako aj k modernému a profesionálnemu vybaveniu učební.

Na záver stretnutia sme sa lúčili s prísľubom rozvinutia spolupráce ako na úrovni krajov tak na úrovni vedení stredných škôl obdobného zamerania v zriaďovateľskej pôsobnosti Stredočeského kraja.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp