Inklúzia Baner

Výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície :

ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

v rámci Národného projektu : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava.

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa :

Vysoká škola II. stupňa v skupine odborov Psychologické vedy
Vysoká škola II. stupňa , v odbore zameranom na psychológiu, školskú psychológiu.

Všeobecné požiadavky:

  • osobnostné predpoklady a vnútorná motivácia  pre prácu s mládežou
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
  • počítačové zručnosti výhodou

 

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača so spracovaním  osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude stanovený  v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Nástup do zamestnania : 1 september 2022

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 07. 08. 2022 na adresu:

e-mail: alena.khandlova@spsehalova.sk

Telefónny kontakt: +421 949 015 285

Mgr. Alena Khandlová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Hálova 16, 851 01 Bratislava

Predpokladaný termín výberového konanie : 16.8.2022.

 Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp