Slávnostné zahájenie školského roka baner

Zahájenie školského roka

Milí žiaci, vážení rodičia,

5. septembra 2022 o 08:00 hod. spoločne zahájime nový školský rok 2022/2023.

Žiaci prvého ročníka aj s rodičmi sa sústredia vo vstupnej hale, kde bude pre nich pripravené samostatné miesto.

Žiaci II., III. a IV. ročníkov budú so svojimi triednymi učiteľmi v učebniach.

Slávnostný príhovor riaditeľky školy spolu s vypočutím štátnej hymny bude vysielaný v školskom rozhlase, teda bude spoločným pre všetkých prítomných v škole. Po príhovore sa žiaci vyšších ročníkov sústredia na triednické aktivity so svojimi triednymi. Žiaci prvého ročníka budú pokračovať v úvodnom programe podľa pokynov na mieste.

Žiaci vyšších ročníkov (II., III. a IV.) pošlú elektronicky cez Edupage prehlásenie o bezinfekčnosti, žiaci I. r. a prestupujúci žiaci prinesú osobne vyplnené tlačivo

Tešíme sa spoločné stretnutie a prajeme všetkým úspešné vkročenie do nového školského roka.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp