November 89 a MY banner

November 89 a MY

Významný úspech zaznamenali naši žiaci v piatok 15. 11. 2019, keď si v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne prevzali ocenenie za prvé miesto v kategórii audiovizuálna tvorba / stredné školy za svoj krátky dokumentárny film. Cena má dva aspekty. Ten prvý, spoločenský v tom, ako žiaci pristupujú spolu s pedagógmi k vlastnej nedávnej minulosti a k udalostiam, ktoré závažným spôsobom zmenili naše dejiny. Ten druhý je spôsob akým tieto udalosti resp. spomienky na ne zviditelnili. Krátky film a jeho protagonisti, teda učitelia a zamestnanci školy, spolu so vzácnymi hosťami pánom Milanom Kňažkom a Františkom Mikloškom, osobnosťami Nežnej revolúcie vyjadrili svoje myšlienky a názory na udalosti spred tridsiatich rokov. Audiovizuálne dielo ako spojenie týchto dvoch aspektov tak získalo prvé miesto medzi ostatnými dvadsiatimi audiovizuálnymi počinmi žiakov stredných škôl z celého Slovenska.

Ocenenie si žiaci prevzali z rúk odbornej poroty a členov Klubu 89, ktorý združuje aktérov a ľudí, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp