Článok SK 8 – školské sekcie

SK 8 – školské sekcie

V piatok sme v SPŠE Hálova 16 privítali hostí z celého Slovenska. V rámci pracovného stretnutia školských sekcií projektu SK 8 nás navštívili riaditelia a vedúci pracovníci odborov školstva z jednotlivých samosprávnych krajov.

Po krátkej prezentácii o úspechoch a aktivitách školy sme hostí previedli odbornými učebňami a v priateľských rozhovoroch diskutovali o problematike odborného vzdelávania naprieč Slovenskom. Hostia počas návštevy neskrývali nadšenie z prezentovania našich aktivít, ako aj množstva odborných učební s moderným vybavením.

Ďakujeme za mimoriadne stretnutie a návštevu, ako aj za mnohé námety a myšlienky z praxe.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp