Veľtrh podnikateľských talentov 2023

Študentská firma Sodehal pôsobiaca v SPŠE Hálova 16 sa zúčastnila svojho prvého Veľtrhu podnikateľských talentov organizovanom JA Slovensko, n.o.

Na veľtrhu sa umiestnila v 5 zo 7 kategórii do ktorých sa prihlásila:

Spoločne tak získala:

1. miesto za výročnú správu študentskej firmy,

2. miesto za manažérsky tím,

3. miesto za finančne riadenie firmy,

1. miesto za produkt študentskej firmy,

1. miesto za virtuálnu firemnú komunikáciu

a na záver bol prezident ocenený v Leadership Award. Celkovo sa firma dostala v Company of the year competition do top 5ky.

Gratulujeme všetkým zo Študentskej firmy Sodehal k ich úspechom. Osobitne manažérskemu tímu – Adam Drdoš, Jakub Cibulka, Marcel Michaliak, Jakub Markovič a Samuel Bučka

photo by: Adam Recký

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp