Víťazstvo na Veľtrhu!

Veľtrh podnikateľských talentov (29. ročník) celoslovenská súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe GEN-E, sa konala 16.apríla 2024  v OC Nivy v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou a s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja .

Bolo vyvrcholením celoročnej snahy študentov Aplikovanej ekonómie ,prezentáciou študentských firiem, ich produktov a služieb, ale aj porovnaním zručností a dosiahnutých úspechov stredoškolákov s rovesníkmi na veľtrhu. Odborná porota hodnotila študentské firmy v rôznych kategóriách, udelila cenu za najlepšiu výročnú správu, cenu verejnosti, za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu, prezentáciu a orientáciu firmy na zákazníka, cenu za finančné riadenie, udržateľné podnikanie, virtuálnu komunikáciu .

Najlepšou študentskou firmou sa tento rok stala študentská firma Devecol zo SPŠE Hálova Bratislava, ktorá bude Slovensko reprezentovať aj na európskom kole súťaže v Taliansku Catanii v júli 2024. Študenti naprogramovali ekologickú aplikáciu na čistenie odpadu z prírody a okolia. Užívatelia aplikácie majú možnosť nahlásiť odpad alebo sa stať samotnými zberačmi, za poplatok 1€ = 1kg. Firmu Devecol, ktorú spolu založilo 12 študentov, na veľtrhu reprezentovala pätica študentov Matej Gregor, Timea Klopčeková, Jakub Žuffa, Šimon Andrejčák a Roman Bednárik pod vedením učiteľky Marianny Veličovej.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp