Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

12. septembra 2019 sa uskutočnila v SPŠE prednáška a diskusia s expertmi Inštitútu pre verejné otázky. Žiakom 4. ročníka boli odprezentované zaujímavé výskumné zistenia na danú tému a po interaktívnej diskusii boli so záujemcami  nahraté stručné videorozhovory.

Informácie o projekte sa nachádzajú na webstránke IVO http://www.ivo.sk/8520/sk/projekty/vychova-mladeze-k-obcianskemu-spolunazivaniu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn