Na tvojom názore záleží 8

Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

12. septembra 2019 sa uskutočnila v SPŠE prednáška a diskusia s expertmi Inštitútu pre verejné otázky. Žiakom 4. ročníka boli odprezentované zaujímavé výskumné zistenia na danú tému a po interaktívnej diskusii boli so záujemcami  nahraté stručné videorozhovory.

Informácie o projekte sa nachádzajú na webstránke IVO

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp